Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ìj? (S^mraee. Cyf. VIII. MAWRTH, 1904. Rhif 90. Cytnry o Galon. Hyfryd g-emym gyfìwyno i ddarllenwyr y Gymraes y darlun sydd gyda'r ysgrif fechan hon. Darlun yw o Mrs. J. Herbert Lewis, priod yr Aelod Seneddol Cymreig a'i phlant. Disgwyliem allu rhoddi hefyd ddarlun o Mrs. J. Herbert Roberts a'i phlani bach hithau, ond daw hwnw eto. Nid oes raid chwilio am resym- au dros ddymuno cael darluniau y boneddigesau pöblogaidd ac anrhydeddus hyn yn ein cyfnodolyn—mae digon o rai da wrth law. Ond'yr hyn yn arbenig' a ddeffrodd ynom y dymuniad ydoedd eu clywed yn siarad Cymraeg gyda'u plant. Prín y mae angen dwevd wrth ein darllenwvr mai boneddigesau Seisnig o haniad