Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

U? ẅmraeô» Cyf. VIII. IONAWR, 1904. Rhif 83. ADDYSG EIN GENETHOD. Only prìnces and maidens can be educated for a determinate future :Richter. Er pan ysgrifenwyd y fraw- ddeg uchod gan Richter enwog, y mae addysg wedi rhoddi camrau breision ym- laen, ond eto, y mae addysg ein genethod ymhell o fod i  -*\ ft' 'fyny a'r safon a ystyrir yn nn ./■ '■'■,-,...' ■ - V -(/ . effeithiol. Flynyddoedd $%% I Sn^ lawer yn ol nid oedd neb t- J|| *"■ >.' yn meddwl am roddi addysg *J*t. .,;' •>'■■-.,.. uwchraddol i enethod, ac .■• , ' .3 î ji oni bai am ferched gwrol, a ,1%^ „. ■;:..., "'^ J0ÍÍ threiddgar eu gwelediad fel y ' IMiss Emily Davies, trwy rt ■ : ymdrechion yr hon y sefyd- /'* ,. ' . - *" îwyd Girton College, a Miss • . Frances Buss yr hon trwy ■ -' ymdrech ddifiino a gododd •ysgol ddyddiol i enethod yn Camden Town, yr hon ysgol gynyddodd nes dod yn North London Collegiate Schooí,—oni bai am y rhai hyn, .a'u tebyg, ni fuasai addysg genethod ond diffygiol iawn. Cwyd rhai v cri nad oes angen rhoddi addysg neiliduol i enethod. Dylid eu dysgu yn hollol fel y bechgyn, a gadael iddynt gymhwyso eu hunain at grefftau a galwed'igaethau yn union fei hwythau. Ond beth yw barn Richter, a beth yw ei feddwl pan ddywed—nad oes ond tjwysogion a genethod, ag y gellir dweyd yn fanwl ac i sicrwydd pa addysg ddylid ei roddi iddynt Amlwg yw y dylai tywysogion gael addysg i'w cymhwyso i lywodraethu teyrnas. ÍDylai genethod gael -cwrs o addysg i'w cymhwyso i ofalu arn y cartref. Y mae yr eneth wedi ei bwriadu yn ei chreadigaeth i lenwi safle neillduol. _ Hi yw sylfaenydd cartref, hi yw mam y genedl, ac ni all arall lenwi ei lie, ac y mae o'r angenrheidrwydd mwyaf iddi gael ei pharotoi yn y modd .goreu at ei safie bwysig.