Cyf. V. Rhif 56. MEHEFIN 1901. Pris Ceiniog. wrarars CYHOEDDIAD MISOIi DAJRIìUNIADOIj I FERCHED CYMRU. Dan Olyglaeth CERBDWEN PERIS. CYNWYSIAD. Mrs. Hugh Price Hughes, Llundain. (Gyda Darlun)..... 81 Gwyliwch yr Hudwr. Gan Myfanwy Meirion (o Genhadaeth Bridge of Hope, Llundain)___ ........ ___ 84 Pwysigrwydd Addysg ac Esiampl yr Aelwyd. Gan Mona.. 86 Ysbeilydd Cymeriadau. Gan W. .. ....... ___ 87 Dwy Ffordd o gychwyn Geneth. (Gyda Darlun)....... 88 Drummond a'r gwaethaf .. ---- . .\ . ___ .... 89 Sut i wneyd Penill ---- ........ ---- ___ 90 Beth sydd yn y Ffasiwn ? Gan Ruth............ 91 Y Rhai a Hunasant:—Miss Ada M. Jones, Post Office, Porth- madog. (Gyda Darlun) ................ 92 Miss Anne Owen, Farc Gwyn, Rhuthyn .. ---- ___ 93 Cyfarfodydd Blynyddol Cymdeithas Ddirwestol Merched Prydain, 1901 .................... 94 Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru ........ 95 Dyna hoffwn i.—At ein Gohebwyr ............ 96 DOLGELLAU : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. W. EYANS.