Cyf. V. Rhif 52. IONAWR, 1901. Pris Ceiniog. nmraps CYHOEDDIAD MISOL, DARLUNIADOIi I FERCHED CYMRU Dan Olygiaeth CERÍDWEN PERIS. CYNWYSIAD. Yr Arglwyddes Henry Somerset a'i Gwaitb. Gan Mrs. Hughes, Manchester. (Gyda Darlun).. Llythyrau Calonogol .... James Hughe Bedford Ymgom a'r Genethod. Gan Miss E Iocawr (Januar,) .. .... Ar ddechreu Blwydcyn ----- Congl Gwraig y Gweithiwr .. Cyfarfodydd Blynyddol Cyngrair y Deyrnas Gyfunol Y rhai a Hunasant.—Miss Miriam Thornas, Pontycymer. Darlun) .... .... ... Er cof am Miss Mary Ellen Evans .. Nanws ach Robert. Gan Elspeth Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru Delw yr Haul.— Boreu Canrif ----- At ein Gohebwyr .... .... ... (Gyd 10 11 13 16 16 DOLGELLAU : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. W. EVAXS, SWYDDFA'R « GOLEUAD.' la_____________---------------------------------------------------■