iM m& Cyf. IV. Rhif49. HYDREF, 1900. Pris Ceiniog^. prars CYHOEDDIAD MISOJL DARIiUNIADOL I FERCHED CYMRU- Dan Olygiaeth CERIDWEN PER/S. CYNWYSIAD. Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru. — Anerchiad Llyw- yddol Mrs. Jacob Jones .... .. .... .... 145 Eryr yn boddi........................ 151 Y rhai a Hunasant,—Mrs. Morgan, Carno, Rhymni. (Gyda Darlun). Gan Twynog. ........' ........ 152 Miss Lizzie Parry Hughes, Morfa Nefyn. Gan Maggie Davies, Morfa Nefyn *.. ...-.-'............ 154 Ar y Clogwyn wrth y Mcr. (Gyda Darlun). Gan Beren---- 155 Iesu Grist fel Gweddiwr.................... 156 Gwragedd Cymru a'r Ddyledswydd Deuluaidd. Gan Ruth---- 157 Eto gan Mrs. Thomas, Heathfield, Port Talbot...... 158 Congi Gwraig y Gweithiwr ................ 158 Bachgen Tlawd i Fara Dduwiol........ ........ 159 Cartref Islwyn.—Undeb Dirwestol Merched Gogledd Cymru,— At ein Gohebwyr ___ .... ----- ----- .... 160 DOLGELLAU : ARGRAFFWYD A CHYHOEDDWYD GAN E. W. EYANS, SWYDDFA'R « Göt.E3ErAD.' __■