Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y LLYFRAU ELFENOL AT WASANAETH YSGOLION SABBOTHOL. :o: Guîy PARCH. WILLIAM LEWIS, PONTYPRIDD. ---------:o:--------- O DAN NAWDD UNDEB YR YSGOLION SABBOTHOL. Y LlLYFR cyntaf. At wasanaeth y Dosbarth Rhagbarotoawl a'r Safon I Gwersi hawdd a graddol wedi eu ffurfio mewn dull dyddorol, gyda Darluniau Pris lc yr un, neu 9c y dwsin ani wyth dwsin ac uchod ¥R ATL LYFR. At wasanaeth Safon II, yn cynwys gwersi o'r Testament Newydd, wedi eu geirio mewn dull cymwys i blant yn dechreu darllen, a'r gwersi yn cael eu hegluro a Darluniau Pris lic yi un, neu ls 3c y dwsin os cymerir wyth dwsin ac uchod Y 'TRYDYDD LLYFR. At wasanaeth Safon III, yn cynwys gwersi ar Hanesiaeth yr Hen Destament a lliaws o Ddarluniau Pris 2c yr un, neu ls 6c y dwsin am wyth dwsin ac uchod Allan o'r lliaws Uythyrau canmoliaethol a dderbyniwyd, detholirjr hyn Parch. T. Levi—" Ffrwyth llafur llawer mwy nag a ddychmygir heb astudiaeth fanwl arnynt." Mr. Roger W. Jones, B.A., Gelligaer Grammar School—" Far and away superìor to anything of the kind I have yet seen in Welsh." Parch. T. R. Williams, Hirwaen—" Y goreu o ddigon sydd ar y maes.' Mr. Benah Gwynfe Evans, Caernarfon—"Mae egwyddorion perffeithia! addysgiant yr oes wedi eu mabwysiadu yn nhrefniant y llyfrau hyn.' William Édwards, Ysw., M.A., Arholydd Ysgolion ei Mawrhydi—'" The matter has been carefully graduated, the type is large and clear, aud the illustrations are good." Principal T. F. Roberts, Aberystwyth—" Ymddengyi y gyfres i mi yn hollol bwrpasol." Dr. Saunders, Abertawe—" Yr wyf yn gobeithio na ddefnyddir mwyach ond y rhai hyn." Mr. John Parry, Llanarmon—" Y rhai goreu a feddwn." Mr. Owen Williams, Glanclwyd—" îfi welais erioed eu cystul yn Gymraeg na Saesneg." Cyhoeddedig gan E. W. Erans, Swyddfa'r 'Goleuáë,' DolffellML