Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEEDDOE Y TONIC SOL-FFA. 17 CEEDDOEIAETH Y DIWYGIAD CEEFYDDOL YN SCOTLAND. Yn y Diwygind Orefyddol nerthol sydd yn myned yn mla'en yn Scotland y mae lìe a rlian tra arbenig i gerddoriaeth. Felly, yn wir, v mae wedi bod vn mhob Diwygiad. Ond y mae rhai pethau neillduol i sylwi nrnynt mewn cysylltiad a chanu y Diwygiad hwn. Gwaith arbem'e Mr. Sankey yvv tc canu yr ef- engyl;" ae efe, yn ddiddadl, yw y canwr crefyddol sjnreu a erlvwsom. Y mae yn ddyn hardd, prydwcddol, ^cy mae Duw wedi ei fsndithio a llais gwir ragorol. Bariton dir a llawn, o ansawdd fetelaidd, ydyw eilais. Clywsom leisiau llawer mwy, a mwy tyner a soniarus ; ond ni chlvwsom neb yn canu gwirioneddau a tlipimlndan crefydd cystal ag ef. Y mae yi> dweyd y sreiriau yn hollol glir, yn ymadroddi yn eglur a synwyroì, yn pwysleisio yn dda, ac y mae ei lais yn gwbl dan eilywodraeth acyn barod at bob gwasanaeth. Ond ynsrhyd a llais rhagorol, a medr fel eerddor o dclojbarth uchel, v mae ansawdd dra chrefyddol ei ys- brvd yn ei alluogi i ganu yn y fath fodd fel y bydd yn anhawdd iawn, os nad yn llwyr amhosibl, peidio teimlo dnn ei ddylnnwad. Y mae ganddo lyfr bychnn yn cynwys y Tonau a'r fíymnan a gpnir gauddo ef ei hun, a bydd yn galw ar y cynulleidfa i ymuno ag ef mown cydg-an yn y rhan amlaf o honynt. Un o'r pethau mwyaf eífeithiol a glywpom ni yuo oedd ei ddatganiad o " Iesu o Nazar- eth sy'n myn'd heibio," a'r gvnulleidfa yn ymuno ag ef yu y llinell olaf o bob penill. Yr oedd yr eífaith, ac yn puwediof yn y penill olaf, yn llwyr orchfygol. Heblaw ei fod yn canu mor dda ei hun, y mae wedi rhoddi ysbryd arallyn nghaniadaeth y cyuulleidfaoedd. Cenir y Psalmau, mae yn wir, eto ar brydiau, ond nid yn unig ae yn hollol fel cynt; ond cenir hwynt sewn amser cyflymach ac mewn arddull llawer mwy myueg- indol. Ond cenir Hyranau hefyd yn gymysg a hwynt. Americanaidd yw yr Hymnnu a'r Tonau pan inwvaf, n^ y maent wedi eu cyhoeddi gan Mr. Phillip Phillips. Y maent yn hynod o syml, yn hawdd iawn eu dysgu a'ucofio; ac y mae miloedd yn Scotland yn teimlo blas na chawsant ei gyífelyb ar wirioneddau crefydd trwv eu canu. Newydd-beth arall yn Scotland, a newydd-beth ag sydd yn riioddi cynorthwv lawer yn y gwaith presenol, yw yr offeryn cerdd a ddefnyddir gan Mr. Sanhey. Organ Americanaidd ydyw; ac yr ydym yn meddwl na welsom ni eto ddim cystal a'r offeryn hwnw tuag at Synorthwyo mewn caniadaeth çynulleidfaol. Ar ol bod yn rhyfela yn galed am oesoedd yn erbyn offeryn cerdd, mae yr offeryn hwn wedi dyfod i fewn yn ddis- 'aw, ac wedi cymeryd ei le yn ddidrwst a diymhongar, acyngrwneydgwasanaetheffeithiolynnwylawMr. San- *ey. Y mae Mr. Sankey a'i offeryn, a'r dully mae yn ei chwareu, yn dyfod yn nes ua dim a welsom o'r blaen at ein syniad o arweinydd canu, offer- n, a chwareuad yn nghysegr_ yr Arglwydd. Gwyufyd na welid yn ein naddoldai lawer o'r un ysbryd, os nad yn hollol o'r un galluoedd ag ef. Yr ydym wedi darparu a dwyn allan lyfryn bychan* yn cynwys detholiad o 16 o'r Tonau a genir gan Mr. Sankey a'r cynulleidfaoedd yn y Diwygiad hwn, gyda geiriau Cymraeg. Byddai yn dda genym weled rhyw- beth o'r un natur yn cymeryd lle yn ein gwlad eiu hunaiu. Bendith anmhrisiadwy fyddai i'n pobl—ein pobl ieuainc yn emvedig, gael eu dwyn nid yn unig i ym- hyfrydu mewn caniadaeth grefyddol, ac i arf'eryd eu tal- entau j'n y gwasanaeth cyhoeddus, ond hefyd i ddwyn gwinoneddau yr efengyl i fwy o ymarferiad ac eff-ith- ìolrwydd yn y teuluocdd, ac mewn cylcboidd eraìll, trwy eu canu. Y COEAU CYMEEIG. Svr,—Yn bresenol, tra y mae awdurdodau y Palas Gris- ialj ar ol tynu y wlad i gymaint o lafur a thraul, wedi penderfynu gohirio y gystadleuaeth hyd 1S75 meddant hwy, a hyd byth meddwn ninau, ai nid gwell fyddai i ni fel Oyrary drefnu Cystadleuaetb Genedlaethol—neu Gylchwyl Gerddorol, dyweder, i gael fi chynal yn y De a'r Gogledd bob yn ail flwyddyn ? Dyweder ein bod yn cyual y gyntaf yu Nghastell Caernarfon, yn haf Í87ö, am ddau dcliwrnod—dau gyf- arfod y dydd cyntaf yn gystadleuol, a dau yr ail ddydd yn ddatganiadol. Yn y gyntaf, dyweder ein bod yn rhoddi— 1. Gwobr i'r Cor cymysg goreu, ...... £100 2. Gwobri'r Cor gwrrywaidd goreu ...... 50 3. Gwobr i'r Gantores a'r Cantor goreu, Soprano, Contralto, Tenor, Bas neu Baritone, £20 bob un...... 80 Gwobr am chwareu y Piano gan ferched, a'r Harmonium gau feibion, £20 bob un 40 Gwobr am gyfansoddiad cerddoroì .. .. 50 £320 Yr ail ddydd, dyweder ein bod yu cael oratorio mewa un gyngherdd, a cherddoriaeth arnrywiaethol, ond o'r dosbarth blaenaf, yn y llall, a phob dernyn buddugol i gael ei ddatgan yn y Gyîchwyl ganlynol. _ Y cantorion a'r chwareuyddion yn y cyngherddau i gynwys prif dalent cenedl y Cymry, yn nghyd ag uu o'r prif gautor- esau, ac un o'r prif gantorion, y tu allau i'ucenedl ein hunain. Pa beth a ddywed Cymru gerddorol am ryw- beth yn y cyfeiriad hwn ? JOHN SOLFFA. Bodalaw, Mai 1, 1874. >; Swn y Juwbili, sef Can ia<ìav y Dhmjgiad. Gany Pa jberts (leuanGwyttt/. Wrexham : Hughes and Son. Parch. J.