Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA: CYLCHGRAWN MISOL. AT WASANAETH DOSBARTHIADAU Y TONIC SOL-FFA. COLEG Y TONIC SOL-FFA. Ctshaliodd Coleg y Tonic Sol-ffa ei gyfarfodydd blyuyddol yn ystod gwyliau y Madolig diweddaf fel arferol, yn y Literary Institute, Aldersgate Street, Lluadain. Parhaoddy cvfarfodydd am saith uiwrnod. Darilenwyd athraddodwyd 27 o bapyrau a darlithiau, heblaw cyYarfodydd i ddatgan cerddonaeth Rhodd- wyd llawer o sylw i leisiadaeth. Rhoddwyd eglurhad dÿddorol gan Mr. Behnke, o Birmingham, ar y peir- ianau lleisiol, a gweithrediad y glotis yn ngwahanol restran y llais. Darllenwyd papyrau gan athrawon ar v dull goreu o ddiwylHo lleisiau soprano, alto, tenor, abas,agwnaed vmchwiliad i wahanol leisiau a ganent aryprvd. gan feìmiadu eu diffygiou a'u rhagonaethau. Rhocldodd Mr. Curwen ddarlith bob nos ar Dystys- fçrif Athrawon, a siaradwyd llawer ar yr arhohadau newvdd yn Egwyddorion Cerddoriaetli. Darllenwyd papyr gan Mr. J. S. Curwen, yn rhoddi rhif y rhai sydd dan addysg yn y gyfundrefn hon. Dywedai eu bod tua 315,000 bob blwyddyn. Nifer y Tystysgrifau Elfenol a roddwyd ydyw 86,000 ; ac yni ystod chwe blynedd yr oedd efrydwyr y Tomc Sol-ffa wedi cymeryd dwy ran o dair o'r tystysgnfau mewn Egwyddorion Cerddoriaetharoddwydgan Mr. Hullah yn arholiadau Cymdeithas y Celfÿddydau. Yr oedd Mr. Curwen wedi cyhoeddi 12,000 o dudalenau o gerddoriaeth yn y nodiant newydd, a chyhoeddwyr eraill wedi cyhoeddi yn agos yr un faint. Nid oes braidd un drefedigaeth na sefydliad lle nid ydyw Sol- ffa yn cael ei dysgu, ac y mae y nodiant wedi ei gyfaddasu i'r ieithoedd Chinaidd, Arabaidd, Cmgale- aidd, Malageaidd, Yspaenaidd. Rhoddwyd mesur helaeth o sylw i Ganiadaeth Gvnulleidfaol. Agorodd Mr. Evans, prif athraw Cerddorol Bwrdd YsgolLlun- dain. ymddiddan ar lwyddiant y gyfundrefn hon yn yr ysgolion; a chrybwyllodd fod y cwbi o'r 100 o athrawon sydd yn perthyn i'w gylch ef wedi dewis y Tonic Sol-ffa. Rhoddodd Mr. W. G. M'Naught Çglurhad ar ffurf y Sonata, a chwareuwyd yr engreifft- iau gan Mr# Rhodes. Mae y ddau yn bresenol yn ŵydwyr yn y Royal Academy of Music. Yr oedd y cyfarfodydd hyn yn dra phoblogaidd a brwdfrydig; a diau y bydd ffrwyth da yn dilyn yr ymdriniaethau ^ddorolagafwyd. JL ANTON RÜBINSTEIN. Y galluocaf ar fwy nag un cyfrif fel chwareuwr y piano yn y byd yn bresenol ydyw Anton Rubinstein. Ganwyd ef yn mhentref Ẅechsvetynetz, yn Bes- Arabia, yn Rwsia, y 30 o Dachwedd, 1830. Amlygodd daient gerddorol anghyffredin pan yn ieuanc iawn ; a thra nad ydoedd ond chwech oed, rhoddwyd ef dan ofal Villoing i'w addysgu mewn cerddoriaeth. Fan yn ddeg, dygodd ei athraw ef drosodd i Paris, gan fwriadu ei roddi yn y Conserva- toire; ond gwrthodwyd ei dderbyn oherwydd ei fod yn un o wlad ddieithr. Prif lywydd y Conservatoire ar y pryd oedd Cherubini. Wedi ei siomi yn hyn, penderfynodd Villoing ddwyn ei ddisgybl ieuanc i sylw y cyhoedd yn Paris, trwy drefnu cyfres o gy- ngherddau iddo. Rhaid addef fod hon yn anturiaeth, ac yn enwedig pan gofier fod Chopin, Thalberg, a Franz Liszt, tri o'r pianyddwyr galluocaf a welodd y byd erioed, yn Paris, ac yn anterth eu poblogrwydd ar y pryd. Pa fodd bynag, yn llwyddianus y trodd yr anturiaeth. Cafodd dderbyniad ffafriol ar un- waith, yn un peth, ar gyfrif fod ei ben yn hynod o debyg o ran ffurf i ben Beethoven. A phan y gwelwyd Liszt yn ei fwynhau, ac wedi hyny ar ol iddo orphen chwareu yn rhedeg ato ac yn ei gymeryd yn ei freichiau ac yn ei gusanu, yr oedd enw Rubin- stein wedi ei sefydlu yn Paris. Ar ol aros yno am flwyddyn a haner yn chwareu ac yn ymberffeithio, efe a ddaeth drosodd i Lundain, a daeth i gyfarfyddiad yno a Mendelssohn. Wrth ystyried nad ydoedd eto ond plentyn ieuanc, galwodd ei "dad am dano adref; ond nid hir y bu yno hyd nes yr anfonwyd ef i Berlin, i astudio cynghanedd a chyfansoddiant dan ofal Dehn. Yr oedd Mendelssohn a Meyerbeer yno ar y pryd, a daethant yn hoff iawn o'r Asiad cerddorol, a bu eu dylanwad hwynt, ar y naill law, a'r hen athraw Dehn ar y llaw arall, o werth anhraethol iddo. Cyfansoddodd liaws o fan ddarnau y pryd hwnw, y rhai a amlygent ei fod dan y cyfar- wyddyd goreu. Yn 1846, pryd yr oedd efe yn 17 oed, bu f'arw ei dad, a gadawyd ef i fesur helaeth i ymladd drosto ei hun. Efe a fynai fyned i America, ond perswadiodd ei hen athraw ef i beidio, ac aros ya Berlin. Arosodd yno dair blynedd, a chyfansoddodd