Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEEDDOE Y TONIC SOL-FFA. 29 Y GYSTADLEUAETH GEEDDOEOL GENEDLAETHOL YN Y PALAS GWYDE. Dygwyd y gystadleuaerh hon yn mlaen yn y Palas Gwydr yr wythnos olaf o Fehefin a'r gyntaf o Orphenaf. Ar y cyfan, rhaid addef mai nid yn llwyddianus iawn y darfu iddi droi allan. Dichon y daw yn fwy llewyrchus mewn blynyddoedd dyfodol. Yr oedd y darnau a nodwyd i gystadlu arnynt yn bob peth a allesid ddymuno. Yr oedd y lla y mwyaf man- teisiol ar y ddaear; ac yr oedd maes y gystadleuaeth yn cyrhaeddyd hyd derfynau y byd. Yr oedd y drefn i ddewis beirniaid liefyd yn un nas gallesid caeí ei gwell —pob person neu gor oedd i gystadleu i ddewis tri allan o nifer o brif gerddorion y deyrnas. Yr oedd y gwobrau liefyd yn dda, ond nid yn ddieronol, nac yn hollol yn y ffurf f wyaf manteisiol. Dylid gofalu, o leiaf, am glud- iad rhad i'r holl gystadleuwyr. Ymysg y rhai a ddaethant yn mlaen i ganu unodau, yr oedd y sopranos yn rhagorol; yr oedd y bas yn dda iawn, ond nid yn hollol gyfartal i'r sopranos; yr alto heb fod i fyny yn hollol a'r bas; a'r tenors, ar y cyfan, yn wael. Tlawd iawn, oddigerth un neu ddau, oedd y bands, ac nid oedd eu nifer ond ychydig. Ni ddaeth cynifer ag un i gystadlu ar rai o'r testynau i gorau; ni ddaeth ond un bob un i gystadlu ar ddau eraill; ac ni chafwyd mwy na thri chor i gystadlu ar ddim. Dyma fel yr enillwyd y gwobrau am y gerddoriaeth leisio):— Dos. I. Cymdeithasau Corawl beb fod dros 500 o nifer. Beirniaid: Syr W. Sterndale Bennett, Mr. J. Hullah, a Mr. Brinley Richards. Dyfarnwyd yr Her- wobr (GoU Vase gwerth £ 1,000), i Undeb'Corawl Deheudir Cymru. Arweinydd, Mr. Griffith Jones (Caradog), Treorci, gynt o Aberdar. Y farn gyffredin ydyw iddynt ganu yn dra rhagorol. . Dos. II. Cymdeithasau Corawl heb fod dros 200 o rif- Beirniaid : Syr Julius Benedict, Mr. J. Barnby, a Mr. A. S. Sullivan. Gwobr, £100. Canodd Cor Cym- ueithas y Tonic Sol-ffa—arweinydd, Mr. Proudman ; Cymdeithas Gorawl Brixton—arweinydd, Mr. Lemare; Cymdeithas Gorawl Deheubarth Llundain (Tonic Sol- ffa)—arweinydd, Mr. Venables. Dyfarnwyd y wobr i'r cyntaf. , J Dos. III. Cymdeitliasau Corawl o leisiau Gwrryw- aidd. Beirniaid : Mr. J. L. Hatton, Mr. Henry Leslie, aMr. Benry Smart. Gwobr, £-50. Ni chanodd neb ?nd Undeb Corawl Bristol (Tonic Sol-ffa), dan arwein- iad Mr. Alfred Stone. Canasant yn rhagorol, a chaw- santywobr. iJos. IV. a V. Corau i ganu Canigion, Gwasanaeth ^glwysier, &c. Neb yn cystadlu. Dos. VI. « VII. Offer-gorau. Uos. VIII. Merched i ganu soprano. Gwobr, £36. ^eirmai(j . Syr w g_ Benncttj Syr j Benedict, a Sig. f«uti. Dyfarnwyd y wobr i Miss Anna Williams iCymraes.) Dos. IX. Merched i ganu alto. Gwobr, £30- Beirniaid: Sig. Arditi, Jlr. Baraby, a Dr. Wylde. Yr oreu, Miss M. Hancock. Dos. X. Meibion i ganu tenor. Gwobr, £30. Beirniaid:_ Syr W. S. Bennett, Syr J. Benedict, a Mr. A. S. Sullivan. Goreu, Mr. Dudíey Thomas. (Cymro eto.) Dos XI. Meibion i çanu bas neu bariton. Gwobr, £30. Beirniaid : Syr W. S. Benuett, Sig. Arditi, a Mr. Sullivan. Goreu, Mr. H. W. Pope. Dychwelodd y Cymry o'r ymdrechfa lion yn fadduL'- oliaethus, wedi enill y brií'wobr, a dwy allano'rpeduir gwobr am unodau. Daeth y Tonic Sol-ffa hefyd allan yn anrhydeJdus. Heblaw fod lliaws o aelodau Cor mawr y Deheudir yn Solffayddion, yr oedd y ddau gor buddugoi arall i gyd. yn athrawon ac aelodau, yn So'ffayddion mewn modd neillduol. CYFAEFOD MISOL SIE DDINBYCH, A CHANIADAETH Y CYSEGE. Yn Nghyfarfod Misol diweddaf y Methodistiaid Cal- finaidd, a gynaliwyd yn Llansantffraid Glan Conwy, cyflwynwyd y cynygion canlynol i sylw çan y pwyllgor a bpnodasid i gymeryd i ystyriaeth ganiadaeth gynuli- eidfaol y sir :— I. Bod Undeb Cerddorol yn cael ei sefydlu, dau nawdd Cyfarfod Misol y sir, ac i gael ei alw " Úndeb Cerddorol Sir Ddinbych." II. Bod yr Undeb hwn i amcanu at enill cydym- deimlad a chydìveithrediad gweinidogion, pregethwyr, a blaenoriaideglwysig, er diwygio caniadaeth y cyscgr; codi y bobl—yn euwedig yr ieuenctyd—ì werthfawro-'i cerddoriaeth írref^'ddol; trefnu moddion er dwyn Llyfr Hymnau y Cyfundeb i arferiad cyffredinol; meithrin llafur mewn dysgu allan yr emynau; a sefydlu dos- b.irthiadau er dysgu elfenau cerddoriaeth yn holl gynulleidfaoedd y sir. III. Bod trefniadau yr Undeb hwn i gael eu hytn- ddiried i Bwyllgor Cyffredinol penodedig gan y Cyfar- fod Misol, a chynwysedig o dri o bob dosbarth. IV. Bôd is-bwyllg^r i gael ei sefydlu yn mhob dosbarth, i gydweithredu a'r Pwyllgor Cyffredinol. Y pwyllgorau dosbarthiadal i gyn^vys uu o bob lie, i'w ddewis gan yr eglwys gartref, ynghyd ag aelodau y pwvllgor sirol. V. Bod Cymanfa Sirol i'w chynal yn ystod yr haf dyfadol, os bydd nddfedrwydd yn yr ardaloedd, a bod cyfarfodydd undebol i gael eu cynal yn y dosbarthiad- au i ganu yr un tonau ag a genir yn y Gymaufa fawr. VI. Bod y tonau a'r anthemau canlynol i'w dysgu ar gyfer y cyfarfodydd hyn:—Tal-y-bont, emyn 429; Capel Cynon, emyn 582 ; Barnstìeid, emyuóOS; y pen- nill cyntaf a'r trydydd; Rheidol, emyn TS-Í; Caio, emyn 480; Diniweidrwydd, A. 11, emyn 700; Lledrod, erayn 175; Liverpoo!, emyn S52, pen. 1—4 ; Braint,