Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA, COLEG Y TONIC SOL-FFA. Cyfarfodydd y Nadolig. Cynhaliwyd cyfres o gyfarfodydd yn Plaistow yn jstod gwyliau ỳ Nadolig diweddaf, fel yr ydys yn arf'erol er ys amryw flynyddoedd. Nos Fercher, Rhag. 27, eynaliwyd y cyfarfod cyn- taf, pryd v cafwyd araeth agoriadol gan Lywydd y ÎColeg, y Parch. John Curwen, yn yr hon y crybwyllai ỳn fyr y safle uchel y mae y gyfundrefn wedi ei gymeryd. a'r llafur a'r Üwyddiant mawr sydd mewn cysvlltiad a hi. Ẅedihyny, rhoddodd Mr. A. J. Ellis, F.R.S., ei Üdarlith gyntaf ar '-(ìynaniad wrth Ganu." Dang- 'ösai y cymeriad seinioî sydd yn perthyn i bob llafar- iad, a'r gofal, gan hyny. a ddylai f'od am y llafariaid ẁrth ysgrifenu geiriau i gerddoriaeth, ac yn enwedig wrth gyf'addasu geiriau mewn iaith arall, neu wrth gyfieithu. Darllenwyd papyrau wedi hyny gan Mr. Treverton, Ä.C., ar " Arholiadau Cerddorol Cymdeithas y Cel- fjrddydau;" gan xMr. Proudman, A.C., ar " Ddyled- swyddau arweinydd Canu ;" a chan Mr. R. Griftìths SÖr " Arholi am Dystysgrifau." Dydd Iau. ÄYn y boreu, i ddechreu. cafwyd anerchiad gan Mr. Frederic Smith, arweinydd cyngherddau Egin yr Oes Jẁ y Palas Gwydr, ar "Gerddoriaeth mewn cysylltiad jjgwaith Egin yr Oes" ( Band of flopej Dangosai, H fod Undeb Egin yr Oes yn hollol amhleidiol, yn |j|-graffu eu cerddoriaeth i gyd yn y ddau Nodiant ; |j|o, y ffaith ydy w mai yn Nodiant y Sol-ffa y mae yr blodau yn mron i gyd yn canu. Yr oeddynt wedi jerthu 40,000 o'u líyfrau yn y Sol-ffa, a dim ond |000ynyr hen Nodiant. Hyderai y bydd cyfeill- trwch agos a pharhaus rhwng Egin yr Oes a'r al-ffa, o herwydd yr oedd y drefn hon o ddysgu canu í fanteisiol iawn i achos sobrwydd. jTraddododd Mr. Ellis ail ddarlith ar " Gynaniad §ewn Canu." îá Yn nesaf darllenwyd papyr gan Mr. J. S. Curwen, jjf gyfansoddiad Mr. Callaway, Birminfiham, ar *SHanes a dirgelwch llais Contralto." Dilynwyd y Äpyr hwn ag un gan Mr. George Hare ar " Y modd i'gadw gafael ar yr ysgolheigion henaf'." Yn nesaf, papyr dyddorol gan Mr. Colin Brown ar "Nodwedd- lon Cerddoriaeth Genedlaéthol Scotland ;" ac yn olaf, Êapyraceglurhadtraaddvsgiadolachywrain, gan Mr. ;ienry Fisher, ar " Y geífyddyd o gynal i fyny Felod- |dd ar y Piano." Darllenid y sylwadau ga'n y Parch. ■ Wayman, a dangosai yntau y sylwadau yn ym- arferol ar yr offeryn. Dtdd Gwener. I Ar ol i Mr. Curwen ddarllen detholion o bapyr a ànfonasid gan Mr. Clough, Dewsbury, efe a grybwyll- odd ei fod yn disgwyl gweled ei gyfaili, Mr. J. Langton, M.A., athraw ysgol y bechgyn yn Borough Road, yr hwn sydd yn bresenol wedi ei benodi yn brif athrawyr ysgol i athrawesau srdd wedi ei sefydlu gan y gymdeithas yn Darlington. Yr oedd Mr. Langton wedi dwyn y Sol-ffa i ymarferiad yn yr ysgol yn y Borough Road, a hyderai Mr. Curwen y 'byddai iddo wneyd yr un peth yn yr ysgol newydd. Yna cafwyd trydedd ddarlith gan Mr, Ellis ar " Gynaniad." Ár ei ol, darllenwyd papyrau gan Mr. Venables, A.C., ar Sefydliad a Chynhaliad Cymdeithasau Cor- awl ; a chan Herr E. Behuke, A C, ar y Llais Dynol. Yr oedd hon yn gywrain a thra dyddorol. Weili hyny, ymgymerodd Mr. Proudman a dysgu can bedair rhan i gor a ffurfiwyd o'r rhai oedd yn bresenol ar y pryd. Sylwyd ar ei ddull yn myned trwy ei waith gyda dyddordeb CTafíus a beirniadol. Wedi hyny, adroddodd Mr. Proudman hanes Mr. Samuel Somarins. Terfynwyd trwy ganu y gydgan Haleluwia, heb lyfr, Mr. Harris, A.C., yn chwareu y piano, a Mr. Fisher, A.C., yr harmonium. Cafwyd cyfarfod cysurus a llwyddianus; a der- byniwyd llawer iawn o addysg yn y pedwar ar bymtheg o bapyrau a darlithiau a wrandawsid. Nid y lleiaf uiewn dyddordeb ac addysg, mae yn ddiau, oedd darlithiau Mr. Ellis. Yr oedd pob un a'i gwran- dawodd yn barod i addef fod Uawer mwy mewn cynaniad priodol a da nag a feddyliasai efe (ygwran- dawr); ac os na fedrid cyrhaeddyd safon yr athraw y tro hwn, nid ychydig o beth ydoedd cychwyn. a dealì yn mha gyf'eiriad i fyned yn mlaen. Papyrau gwerthfawr iawn hefyd oedd yr eiddo Herr Èmil Behuhe a Mr. Fisher. Teimlad rhai ydoedd fod y gwaith yn y cyfarfodydd yn rhy galed, ac y dylesid cael mwy o ganu ac o ehwareu i wneyd y cyfarfod- ydd yn fwy ysgafn. HEN ALAW. Syr,—Teimlwn yn hynod ddiolchgar os byddwch chwi neu rai o ddarllenwyr y Cerdáor Sol-ffa mor garedig a'm hysbysu pa beth yw enw yr hen alaw hon : — Doh C. |d.n:n |r.s:s |f .n:r.d|d.s:s .f |n.f :s .1 |f.s:d.n|f.r:d.ti|d : —1| d1 :d' |t.l:s I 1.1: t .s | d1 : s 11 .f: f | s .n: n | f .n: r .d | d .s: s .f | n .f: s .11 f.s: d .n | f.r: d.t, | d :—1| Hefyd, buasai yn llawenydd mawr genyf weled yr hen don wedi ei threfnu i wahanol leisiau, gyda geiriau arni.—M. E. [Pwy a rydd hanes hon, gyda chynghancddiad a ) geiriau arni ?]