Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDORITONIC SOL-FFÀ. CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH DOSBAETHIADAU Y TONIC SOL-FFA. NDEB SOL-FFA GOGLEDD CYMRU. CYNHADLEDD FlYNYDDOL YN MhORTHMADOG. , ítCynhaliwyd y Gynhadledd hon yn Mhorthmadog, îÿdd Gwener, Rhag. 29, am 1 o'r gloch, yn y British Schooî. Cymerwyd y gadair gan y Parch. J. Roberts (leuan Gwyîlt), a phasiwyd y penderfyniadau can- jjp. Pasiwyd y cyfrifon, a phenderfynwyd eu har- àffu yn Cerddor y Tonic Sol-ffa. 2. Cafwyd adroddiadau o'r gwahanol gymydog- thau am ansawdd y gwaith, a chafwyd fotî mwy o yddiant nag yr ofnid. 3. Darllenwyd Papyr rhagorol gan Mr. Joseph ft'en, Rhyl; a phasiwyd pleidlais o ddiolchgarwch do am dano, a phenderfynwyd ei argraffu yn y 'rddor. 4. Penderfynwyd ein bod yn anfon cais at Mr. ìrwen am ganiatad i dynu allan a chyhoeddi gwersi all fod o wasanaeth i'r athrawon Cymreig i fyned mlaen gyda'u dosbarthiadau; neu ynte, os na aniateir hyny, fod y Pwyllgor yn erfyn ar Mr. rwen ei hunan, dynu gwersi o'r fath allan a'u hoeddi. 5. Fod undebau dosbarthiadol i'w sefydlu drwy gledd Cymru. 6. Fod i'r Ysgrifenydd anfon at gyfeillion ag fddynt yn absenol, a dymuno arnynt gario hyn allan. [7. Fod i'r dosbarthiadau hyn wneyd a allont tuag ledaenu gwybodaeth o'r tonic Sol-ffa yn y cy- Mogaethaucylchynol; ac anog brodyr ymroddgar ngalluog i fyned oddi amgylch i sefydlu dosbarth- ûau lle nad ydynt. 8. Fod i'r athrawon wneyd defnydd o ymweliadau vemidogion a brodyr galìuog erèill fel cerddorion u cymydogaethau, i wneyd rhyw arddansrosiadau 'da'r Tonic Sol-ffa. 9. Etholwyd swyddogion am y flwyddyn:-—Llyw- ld, Parch. J. Roberts (ieuan Gwyllt); Trysorydd, r. Joseph Owen, Rhyl; Ysgrifènydd, Mr. Jobn oberts, Portmadoc. Yn yr hwyr, cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus yn nghapel y Tabernàcl, pryd y cymerwyd y gadair gan y Parch. ü. Williams, Tremadoc. Canwyd amryw ddarnau gan ddosbarth Sol-ffa, a Band of Hope, Port- madoc, y naill a'r llall dan arweiniad Mr. J. Roberts ; a chan Band of Hope Tremadoc, dan arweiniad Mr. J. Thomas. Canwyd rhai o'r darnau hyn yn rhag- orol. Cafwyd anerchiad ar gyfundrefn y Tonic Sol-ffa gan y Parch. J. Roberts (/. Gwyllt), a gwers i'r holl gynulleidfa ar y Modulator mewn seiniau. ac ar y Bwrdd Du mewn amser. Canmolai y dos- barth mawr ac astud oedd ganddo, ac aed trwy y gwersi yn rhagorol. Cafwyd anerchiad hefyd gan Mr. D. Jones, A.C., Tyhen, ger y Bala. Yr oedd y cynulliad yn lluosog, a'r cyfarfod yn un tra rhagorol. MYNEGLEN Cyfrifon Undeb Tonic Sol-ffa Gogledd Cymru, o sef- ydliad yr Undeb hyd ddiwedd y fiwyddyn 1871. DERIÌYMADAU. Tanysgrifiadau Casgliadau ........... Cyngherdd y Borth......... £ s. d. ... 8 6 6 1 10 0 ... 4 0 0 £1H 16 6 TALIADAU. Stampiau a defnyddiau ysgrifenu... Argraffu ac Hysbysiadau Tocynau Aelodaeth......... Cludiad sypynau ...... Costau Teithiol yr Ysgrifenyddion Gweddill yn llaw y Trysoryäd... £ s. d. ... 1 10 11 2 14 3 ...10 0 0 2 0 ...3 6 0 5 3 4 £13 16 6 H. J. Williams, Ysg. pro. tem.