Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. AR BEN MAE'R DYDD. Geiriau gaa Leuah Gwyllt DohEJ. Oymedrol : n I r .n : d : 1 l.Ar jbenmae'r dydd, Mae'r : d :* l.Ar :d d .t,: d : d Ls .f : n : f , [ben mae'r dydd, Mae r 81.81: li :fi s .f : n : s jwlad yn brudd Dan n .r : d : d n .8 : s . n wladynbrudd Dan si.Si'.d :d si .1, : s, yn ỳ nef, n .fi : "i d .d :d :d .ti Rho'th : ni .si : s> : dt .ri d .r :d »-den gref, Si .si : nt si .ti : d a-den gref, n, .si : d :d A'th ill :n A'th :1. d' .s : f : n fantell t'wyll - wch n .n : r : d s .s :.s : s fantell t'wyll - wçh d .d : t, : d d .d : t^, : t, n>d dros - of . 1 :si :f, f .n : r_^ : r gysged dros • of f, .f, : s, : s, du: t, du: Si I. GWYLLT. Jtyner.DoH BÜ. : — :r si.fe, Dad : — : t,ri|.rei :- :«d . Dad :- :«,í Cryf. DohEIt. — :ds :1 nef, :d f .n tl r .n :f yn y aef» tT i : f : s Rho'th :d : s Rho*th : n 1 4 :d' a- den gref, d .f :n f .8 :s a - den gref, f .r :d :1 A'th :d :f A'th :f» s .n : r gysgod dros t .d : d r .n : f gysgod dros si .d : si : s of :d_ •t, : n .j oT : bi % 'Rwyf ger dy fron, Yn ddwys fy mron, Yn gofyn, maddeu 'mai; Dyinunaf fod Byth er dy glod, I 'tli garu a 'th fwynhau. 3. 0 Iesu mwyn, Ynuno'th wyn • ... , Gad i mi byth gael bod; Ar ddyrys daith, Trwy'r anial maith Yn ddiogel gad im ddod. 4. Gelynion fyrdd 0 gylch fy ffyrdd Sydd aan fy rhoi dan draed; Fy Iesu mawr, Eho brofi 'n awr 0 nerth a rhin dy waed. 5. Yn drigf a wir, O Ysbryd pur, ; Gwna 'nghalon wael ei llun; Pob nwyd a dawn A fedda'i'n Uawn, Santeiddiá it dý hun. otf. m.—BJüf. 35.