Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEBDDOÜ Y TONIC SOL-FFA 57 :d Yr : si : n Yr :d YR ARGLWYDD YW FY MUGAIL. DoH F. Ándante. M. 70. : - ji j r : d Arg-lwyddyw fy d :-4|t, :d s :-.s|f :n Arg-lwydd yw fy d :-.d|si :li Anthem. 1 :- ls :fn Mu - * gail;nibydd d :— |d :tud f :dj|n :f.s Mu - gailjnibydd fi :n.fi|d :rjn :n eis - ieu ar 1. :Uûe\i 1 :s |1_ eis - ieu ar f :n |r R. Mills, Gwrecsam. n ' — naf. d :- s : — naf. d :- : n Yr :d : s Yr :d r :s |d :f Arg-lwydd yw fy lj :si |s, :d fe :r |n :d Arg lwydd yw fy d : t, I ta, : 1. n :-.r 1 d : Ui Mu - gail;nibydd ti Mu - |d :s,.f, — 1 n : r .d Si : d | n :-.r eis - ieu ar n, : s, 11, : — d :n |f :- gail; ni bydd! eis - ieu ar se( : — T li : f i-f 11H .: »i I * : - aaf. naf. M. 96. Pbdbawd neu Gydgan :n \n B - fe :d 14 *B - fe :d id :d wna wna fji inü r.d \ nu t,.d or - t| or - wedd mewn por • d |r :n wedd mewn por n |r :d 1 :- |- :s.fe feydd f :— I— :n.re feydd d :- I- :- gwellt - <ŵ - s — n - Id E- E - fe d |d cres. 1 :t am : r : se a'm :t. - It wys - |n :1 ger- : n llaw — | se wys - |t| :1 ger- : d llaw -.t | n : se y dvfr - oedd -•r l'r :r -.fln :n y dyfr - oedd -.r | n : ni wel, - Id - |n - wel, - II. otp. m.—Ehif. 33. / 808tenuto. 1 |s E - fe wna |s :s. i mi t, |d :r cres. |n :r - fe a s. |1. :t, or wna s 1 s :s wedd mewn por - |t, :t, - \í '** i mi - |r :r