CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. Y Geiriau gan Ialydd. tnp Doh B£. Allegretio Soave. Y SEREN. CUnio. | s, :— :ti fe, :ái :li b, :d Py«g ..- a> cysg-a, 2' cyeg - a, m î— :n, rei :n, :fi ni :&i |d :- :d d :d :d d :n ÇyBg - ,di :— a, :d, cysg-a, di :di cysg-a, d, :di D. Jeotuns, A.C.,Trecastell. li :f :n ser - en fach f. :li :1, r :r :d ser - en faeh f. :f, :f r :— :d dlôs, li :bi t, :- :d dlôs, f. :- :rii t, :1, :t, ser - en fach s, :fe, :fi r :r :s, ser - en fach r, :r, :t\ 1, :d :t, r-», o, :n, :re. n, :1, :t, îysg".î* .?' *• •*• :1» 1, :n :- cysg-a, n, :— :li d :- :d cysg-a, 1» :1» î— t» :18 :ta |di ser • en fach dlôs, ti :n :d ser - en f ach sei :sei :se, r :r :r ser • en fach n, :n, :n. 1« dlôs, ll dlôs, ft PP 1, :- :1. Cysg - a, d, :d, :- n, :n, :— Cysg-a, 18 :- :- np C f :n Cysg-a, si :s, t, :d Cysg-a, si :1, Cres. :r o, :■• :r 0, :t, n :s cyig-a, •i î~ d :n x :n we • ly 8, :f, d :t, m - ly :— r : aer • < :s. s, : •— t, : ser • c :n, 1 8i : :r aw îf, ît, aw :s. d :r en fach fe, :f, en fach 8, :i| Si ÎB. cw, ra.—BMf. 29. ,r :- :d \i •> :— :rn t, :— :s, lî .— •—. n :— :n dlos, Yn n.__:s, :bi d :- :d dlos, Yn d, :- :d, ~ »DohF. d :- :«í lasj rth n, :— :r'B, s, :- :fe-t, las; Tth d, :- : *• b, |n :r och - or :d 1 dy s, :si :s. d :t, och-or :d dy Id, :r. :n, 1 f :n gad-w'n S, :s, r :d gad-w'n s, :s. :r :si :ti :si n : fal - 8, : d : fal - d : -i :s usrhag - .81 :d - .r :n usrhag -.dsd.