Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. Geiriau gan Ialydd. Y F F Y N O N. DWíAWD A CHYDGAN. Dwyawd. Doh E. M. 96. Dolce con gusto. Sop. / Ten. ( s :-.fe|l .s :n.r Ffy n -on f ach ar rudd y n :-.r |f Ji:s.f d :- myn d :- :- |1V |t, :-.d Ber *- r :-.f Can W. Dayies, Cefn Mawr. r.l:s.fe f aidd,loyw,; lan, -.r:r.d t, : — d :- s :- .fe| 1.8 :n .r Hon - ot yf y bugail n :- ,r |f .n :s .f Cres d :- I beu - nydd, n :r .d 11, :- ceu :— n ilo. __^ __ :-.feis.fe:t .1 i s : — Ger ei ddefaid man; d :-.r |n.r :r .d d :r.d I t, : — in :-.rein.r :d .ti Nid me wn maen nodedig, d :-.ti Id^ :n .r d :de __ r : — cyw - rain, n :- If :fe n___:- .fe| s .fe:n .fe s Mae dy wel-y | di, s :-.d|t.l :s .r t( :-.d.rln :— ) |s :-.fe|l.s :n .r I Ond ar fil o gerig n :-.r |f jn :s I bych - iiin, n :- 'f :-.f | r.s :n .r o mae dy f.r:s .f Hun - n :-.r Cydgan. Poco Presto. 8 :-.fe | l.s :n .r Ffyn - on fach ar rudd y n :-.r | f jn:d .ti .d | d.d:si .s myn li •'— f .f :f.f d :— iti :-.d I r.l :s .fe vdd, n. :- f.f:f'.f Ber - aidd, loyw.lan, i :-.l| | t|.f :n .de FfjTion facb ar rudd y mynydd 1, :- Ifi :- f :— lan, r :- |d s.s:s.s | s Beraidd, loy w, lan, s,.si :s,.S| | d |8 :-ie íHon - ot fl :-.r Id' :-.d' l.s :n .r d beu d.d:s S vf y bugail *f.n:d.t, - nydd, :- |t, :- :— í s :— d.d :d.d | Si.si:si.Si Honot yf y bngrilbeunydd, Cret. :— n :-.fe|s.fe:t .1 s ei ddefaid Ger d :-.r Dim. -.n :r ,d s :-.l |t.l:s .fe d :— |t,.d:r.r -.felf :- man t, cyf. ra.—Rhif. 27