Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

ÜERDDOR T TONIC SOL-FFA. ODDIAR Y TRAETH. Cahio. Geiriau gan Mr. H. J. Williams, (PlenyddJ. Doh Efí. Dau gurìad ir tnesur. M. 72. : :d | d :— :r In :— :— | — Odd - iar y fcraeth : :d |d :- :t, |d :- :- j - : : | : : yn :m :d' vu :"d Gan 0. Owen, Llaniestyn. r-.i min n :f :n d'. :-:-|- nun d :-:-]- :f :ya :1 :| r :— .— 1-:- :r r :— f. Doh Afc :n |fd:- •__ nos, t- — :— 1- :- 0 - :t, ddiar t, :- y traeth :d | «■■,:- •__ b :— :s Is :- :s s :— :s Mn:- :d nos, ■i :— 0 ■ :s. ddiar :s. traeth, s, :— 0 - ddiar :d | f.d,:- :n. :— :n | r :— :— nos, ln :- :- :- :d |ti :- :- :— :ki :- :â nos, I si :— :— nof t| nof nof - io» - :t, — :r - io, :— :r nof io'n - :ti — :s nof - io'n — :s, io'n Cres. dlos, dlos, dlos, - :d Can - fydd :li 11- : :d wn :li — :— :s, d :- :d traeth yn min n, :— :d |d :— :— |n :f :n min |s, :- |d :r :d Doh Efí.t. - :i.r , long li : y» ] _:_|_:_ :felt|( ya r.Bl — :n I s Can-f ydd - :d |d — :s | n Can-fydd - :d |d :- :d> - wn :- :d d' :- long d :— :_ vn 1 1 - :- iû 1 :— :s wn 1 :— long •— yu 1 irr :n f :— I — :— :f J Doh BjLt. nof - :f io, nof :— :r io'n n :—:—! — dlos. ■ • S7* i8,:— 'T) |8, :— :s. s, :— :— ! — :— : fet,:- nof - :t, io, nof '- ?*i io'n d :- :- | - dlos. :— : nof 1- — :si ìo'n i, :- :- 1- dlos. •tt ,: f. Doh E£. :ds | s Mae'n nes :*.d | d :— mf :s u'u :d .•^in | n Mae'n nes ŵd \ d ,__ :n u'n :d cyf n,—Khi£24