Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CfiBDDOB Y TONIC SCftrFPA. 81 AFON FYWTOG. Geiriau gan y Parcli. R. Llystyn Jones. Doh A. Ándante Larghetto. M. 66. Sotto voee. SOP. 1. Sop.2. AliTO. Tenoe. Bas. .:-.d|r :r f oa fyw ' iog, :- .d | d :t, :- .811 s, :s, :- .n |r :r fon fyw - iog, :rn |s, :»i n :r .d ]| .:- .r 0 mor llon Y d :- .d | dj;,:- .t, s, :- .8! | s, :s, d :n | r :- .r 0 mor llon Y d :di | s, :- .a. Trefn. gan Syr H. R. Bîshop. d :1 | s :n chwer-y'th *don - au d :- .d 11, :d s, rfijntlr, :d, n .r :d | s :d ehwer-y'th don - au n, :f, |si :1, r :- .r I n :— ar dy fronj d :t, .«i |d :- f -n :r ar dy f. :s, ld fron; iül dolee. ■i :- .d |r.r fon fywiog, :a, | s. :s, :- .n fon fyw :- .d 11, :- • 8) :- .r :si io& it_A |r mor lion ÍSj^í, |t| :s, .fe,|s, :r |r.a, :s. mor llon Y :t, .1, 1 s, :- .s. d :1 |s chwer-y'th don - d :- .d | d n, :f, |s, d :- .d 1 d .,r chwer - >'tìi don - 1, :f, I n, :n au ar :d d : :- .s. s, : :n,f.s s : au ar :à, 1 s : - .d |d dy fron; t, .t, |d - .8, | 8, f .f |n dy fronj - .s, |d, .,r A'th .,t, .,8, .,r A'th .,S| :r . | r - od hyw, :ti .,1, | si :s, . | 8, :r . |r - od hyw, •8, .,1| | t. - .r fel t, - .r fel Si r/ n . :d ir- beeh d . ir.d i glan, t, 8|. :s,. •j d .r :n .f^i bechgyn glan, d . :d> pp :r Yn :t, Yn Yn Yn :s, Yn |r :b_J dawns • io t, :- Js, :- dawns I r :s, dawns - io s,l r- dawns :f .n |r dy :n .r - :f io n .r :d .ti :Y rai - an 11, ;t, ar dy I- :n, ar, |rj :t, rai - an I Mi :s, ày rai - cYF.n.—Khif.23.