Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 73 Y Geiriau ganR. J. Derfel. Canig. Doh AJL M.76. mf s :s :s s :— :s f=T—:. Bren-in d zà :d Ilyn yw'r d :t :d Al - arch d :— :t, n :d :n r :— :s s :fe :f Bren-in di :ni :Ì llyn yw'r Si :fi :n> Al - arch r :— :s, dwfr t, dwfr í1 lun, lun, lun, YR ALARCH. gwyn, Pan ti Pan se, Pan n :r. dan - o, d :ti s :s dan -o, s, :s Nid Cres. - :n .r :l .tf yllynyn .se:l .f yllynyn .ti :d j: yllynyn .t, :t,.ti Nid oes yr .se: se.se F >:n gwyn, un îT un — :n Mae'n — :si n :s Mae'n — :d £Hm.. :— :n yn llyn li :se, :1 nof - io, yn n :r nof - io, :d n : n, : ni nof - io, Pan nof nof :r mor — :re :1, nof , f, U-irM ar yllynyn hardd S| hardd t, ISALÀW. :n u'r :s, :n u'r :d morharddei .fe:fe.fe hardd n :— ÌO; 86i :— io; t, :- io; nof :r ei Nid Cres.. n :f :n 7L .rii :oäi.se, Nidoes yr :r Nid .d( :r, Jii Nidoesyr 1 :- :r un mor li :- : un d :t, :li oes yr f, :- * un Crts.... r :n :r hardd ei : .fe»:g| Ji mor hardd ei ti :-.d :tt.r un mor hardd ei : ,ri :ni £e\ morharddei lun, lun, lun, S| lun, :d Pan :si :n Pan :n. Cfre9 t, :- .d :r jn ar s, :- .d :si :t,.d ar fi :- J* :r,ŵ cYF.n.—Rhif.22.