Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 65 DWR Y FFYNON FEOHAN. Doh BJL Yn Fywiog. ■i* l.Fr s,.d :d .d ffynon fechan 81 .d :d .d ffynon fechan n j loyw pi .r loyw :d .n lan,A'i : .si :tì .d lan,A'i : .d f :n dyf - roedd íi :si d :d dyf - roedd f, :d W. B. Bradbuby, clir, Si :- .s, Cyd- t, clir, Si '- .s, Cyd- Si.ti :ti .r un-ownawni si.t, :ti .r. un-o wnawi i n .T roddi can n .r roddi can :r ,r f ol - iant :1. .li :f .f fol-iant :ri .ri tl :— pur. •i :— . pur. si : — ! ni jii Jii ,ni :ni Jii Dwr y ffynon fech- an si ,S| .Si ,s,: s, .81 D wr y ffynon fech - an di ,di .di ,di :di .di pi| ,n, .n, jni :ni Reda i'nsir-iol - Si ,S| .Si ,S| :si Redai'nsir-iol - di ,di À\ ,di :di Jii i, •S| i, .d, si .Si :d .r Dwr y ffyn - on ni,n, jit ,ni :ni .ni Dwr y ffynon fechan 8i,Si .Si ,S| :si .si Dwry ffynon fechan d|,d, ,d| ,d| :d, .d| n * :d fech • an ni ,ni jpii JTi :ni Reda i'n sir-iol s/ ,8i .8| ,S| :si Beda i'n sir-iol di ,di .di ,di :di .81 1, a .1, .:r .f Red-a rn sir - f.,f,.fi,fi:fj .í, . Swyn ei pheraidd fi wsig l.,li.li,li:l. .li Swyn ei pheraidd fiwsig f, ,f| .fi ,f| :fi .fi f :T iol . i, v^ f,,f,^i ,fi :si .s Ddaw bobdydd i'nlloni, 1i,1i.1i ,li :ti .tr Ddaw bob dy dd i'n lloni, ri,r.ri^i:8i .S| tf .ti :d j*i Swyn ei pher > aidd s, ,S| ,S| ,8, :s, ,8, .81 ,S| Rheda, rheda, rheda, rheda, r j :n .d Swyn ei pher - aidd 81,8) .81 ,8| :S| ,S| .81 ,8, Rheda, rheda, rheda, rheda, r :s fiWB - Ìg S| ,Si .Si ,Si :ti ,ti .ti ,ti rheda, rheda, rheda, rheda, |, :.r fiws - Ig 81 ,81 .B| ,81 :i| ,S| .8| ,81 rheda, rheda, rheda, rheda, 8 .d Ddaw bob .r i'n :n dydd d ,d .d ,d :t| ,ti .ti ,ti rheda,rheda,rhoda,rheda'i'; n .n :s .f Ddawbob dydd i'n rheda,rheda,rheda,rheda'i'n llon :d Si :si llon • i. f :n llon - i. di :dt llon • i. , 8|,1, .si ,fei:si ,1, .si .fei Tralala la la la la la ni,fi jni ,reinii ^fi jii -xei d,d ,d -d :d ,d .d ,d Tralala la la la la la di4i .di ,di :di ,di .d| ,d .1 la .81 .n la .d, :n la, :si :8 la, :d. r ,de.r ,dear Tra la fl -fi t, .t, Tra la 81 .81 :8i •S| n^re .n,re :n .d tra la la, 8i,fer.si»fei:si jfìi à .d :d tra la la, d, .df :d, cyp. n.—Ehif. 21.