Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 57 HEDD A GWYNFYD. Geiriau gan Islwyn. Doh Efe. Moderato. P > n .f s :- .n :d' .1 Hedda gwyn - fydsyddyn n :- .d :1 .f s :- .d' :d' .d' gwyn - fydsyddyn d :- .d :d .d d .r s .s Hedda d .d gob d' llif - d' llif - Canig. Cres :f .s Dros dy :d .d GWILYM GWBNT/ d' . :f .n o Dros dy d. :l,.d Iwybr d.d lwybr - .r' :d'.l s - an, Dirwest lon : f :f n - .f :1 .t d' - au, Dirwest lon; - .f :f .f id .n :s .fe aith sy'n ad .n :n .re .d' :t .1 aithsy'n ad- .1, :t. .t :r .n Rhai oedd :r .de :1 .1 Rhai oedd :f .n gob bron. bron. jfe lon, lon, CYF. :- .s :fe.f aithsy'nad- :- .r :r .r :- .s :d' .d' au sy'n ad- :- .t, :1| .lat aith sy'n ad- Tempo. 'n .f Hedda :d .r * s s Hedd'a :d .d Cres. :d' Rhai n .,fe:s fyw - io, n :n s .,1 :t fyw - io, n :n n .,d :s fyw - io, n :d d' :d' fyw - io, si :ni fyw - io, s :- .n :d! .1 gwyn - fyd syddyn n :- .d :1 .f s :- .d' :d' .d' twyn - fyd sydd yn :- .d :d .d wed wed :- .fe:s .f i gwyw-o :- rr :r .t, :- .1 :s ,s i gwyw-o :- .r :ti .s. n :— bron. d :- s :s bron. Blod d :- :s .se Blod-au :n .n :r' .r' Blod-au :t, .t, :d .r Blod-au :d .ti :n .r Blod-au ~ :- .t :r' .d' oeddwed-i - .f :r .re Rhai fi Uif d' llif :- .1 :1 .1 oedd wed - i :- .fi :fe(.fei t „1 :s gwyw n :— s .,d' :t gwyw Si .,1| :ti .Ral. :fe :re :t :t, p Cres. 8_____ Blod - .fe:l .s :d' .t - .re:f ,n :1 .s 'àrës'....................... d1 :— :d' j Blod - au !d :- :d ?ob ?ob :s .d' t Dros dy ! lwybr :d .d d :s .s Dros dy :n ,n lwybr .1 :r .n au, Dirwest .d :t, .de .1 :s .i au, Dirwest .f :f .n - .d' :t .n aith sy'n ad- - .n :n .n .s :n .n aith sy'n ad- .d :d .d :d .r Cres....... 1 :s fyw - io, Rhaioedd re :n fe :n fyw - io, tj :d *Buddugol yn Eisteddfod y Rlws, Mountcm Ash, Nadolig, 1869. n.-RhÌf.20.