Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

-V CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 49 Geiriau gan E. J. Deeeel. Doh B|î. Moderato. : "i Mae'r :n. cres............... «e 1. :l..,lilli :t, wybren igyd yn li :1,.,1iHi :t, Cd : gwm :n, Mae'r :n, li :1i.,1iUi :t, wybren igyd yn 1. :1i.,1,|1i :t, d : gwm Y GAWOD. Canig. I li :rii wl, A'r I 1, :n, I li :ni wl, A'r . li :mi D. Lewis, Llanrhystid, 8, aw cres.. :-.s, - YT í'si* oll yn n :— wlaw; 1- :1. Nid S, :-.s. 1 s. :fi n, : — 1 — :n. ■l aw :-.S| - yr lll oll :fi n, :— wlaw; 1- :1. Nid S| :-.Si Is, :fi PIi : — !— :de, Doh Efe. Cres....... f.d :-.d |d :r oes ondtarth a f.d :-.d |d :t, L,n :-.n | n :se oes ondtarth a r>l, :-.l, |1, :t, l li wybr n, wybr 1, oes s, oes di li.,li|l, :ti en i gyd ýn n,.,n,Tn, :n, d.,d|d :r en i gyd yn Wiííi :1. -.d | r :n ondtarth a -.s, | s, :s, -.n | f :n ondtarth a -.d, 112 :de. f Agitato. \n : Gwlaw, |li : |1| : j Gwlaw, d, : ewlaw ìse, |n fvlaw. n, nif 1, nif d~ :- Igwm n, :— n :- ,gwm f :- Inif jfi :- Ir :— !nif 'ri :— r:- gwlaw, n :— gwlaw, 1. :- ... Doh | n ;sd wl |d II B2. I'w :sd wl I'w I 1, :"!, wel la, ti wel r. -.n I n ed ar -•s: | f, -.d |1, ed ar -.n, | f, :s. :r bob :f, :t, bob p mp d :n.,r|d :t, llaw,arbobllaw; Mae'r ni :si.,f,|ni :n, d : | :n^r llaw, Mae'r d, : | :pii > H, :1. wl, A'r i pii :1, |d :de wl, A'r II. :•■ ;li :t, wl I'w f, :fe, r :li wl I'w r, :re. :d Yn :n, :li Yn :1. DohF. rs :-.s :f Doh B£._ aw - yr oll yn j i.r :-.r | d :r jrs :-.t | d1 :s I aw - yr oll vn |fe,t, :-.s, | 1, :t, "t, :— |d wlaw; ds, :- |- sr :n.,r|d :t, wlaw.ollynwlaw; Nid ds, :s,.,f,|n, :r. :r Nid :s. wel n, 1, wel n, -.d |d ed ar -.1,11, -.d |n ed ar -.n, | n. :ti |1, :d.,t,| l|.t,:d.r bob :se, :r bob :n. j llaw, arbob llaw : |li : I : d :n.,r | d.t,:l|.ti | Uaw, arbob llaw : 1, : I : d :-.ti 11, :si ddi - baid gaw - od n, 1, ddi t2 - .n, i n, : ni -.se,|li :1, baid gaw - od -.ta I de, :de. DohF. s,d_:t, ddaw, w»lj :s, Lr :- ddaw, 1.8, :- CYF.n.—Rhif.19.