Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 25 ODDIFEWN l'W GALON BUR. Geirian gan I. Gwyi.lt, Doh F. Andante Moderato. Dr. Calcott. mf :d.,r \ Oddi fewn i'w :n - on mf \ :s.,s O-ddi 1 :n.,n d :- bur, I- :d.,d yn ei f :r fewn i'w r :t, f :- gal II gal If on on bur, bur, bur, mae :d' :t. |d :n pres • wyl -fa :f |n :d d' :t |1 :1 mae pres - wyl - fa f :s |d :f hedd, pres - wyl - fa :n |f.s :1 .t l& :fiffJnv;r hcdd, pres - wyl- fa fjn irA I d :tj hedd, pres - wyl - fa d' :f I s :- .f :si.,si Odd-i d :- hedd, d :- hedd, n :— :n.jn Odd-i td.4 s •— d :si | n :d fewn i'w | gal - on r :t,. | f .:r fewn ¥w gal - on ti :si I r :ti s :— | — :s iaae pree - í1 :_ l_ :M bmy * odd*i Cres. bur, wyl n :d fewn i'w fa ta, oa l.n |f oddi fewn, f.de|r hedd, }' bur, — :s.r jn' :4'd; odd-i fewn, odd-i — :n.ti | d rs odd- s :- i- wm ìnae, odd-i si :si | d :n, mae pres - wyl - fa fown if «'hedd, - \- :sj i'w fji | r :r i fewn i'w - 11 .:- i'w - 11 S| :-:- ,sj &. jay '.'ei' n :f | s :f_.n on bur y :r | n :r .d gal - on bur | . :tJ | s :1 gaî - on bnr y l,-:^, |n/::f, gal - qn bur , y r :n If :n n :r | m.f mae pres • t, :d wyl ■ |r fa :d hedd, d' :t, | •dd-i 'À .,r t :s |s :s s :-i| Ltîí mae pres - si :d wyl |t, •fa :d hedd, si :— | ♦. ;. mae pres • wyl -fa head, CÎÍ.ÎR—Shif-16.