Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOB Y TONIC SOL-FFA. 17 Doh Afe. Tn Oymedrol. Y OYFIAWN DRIG YN Y NEF. Ajíthem Anglatmdol, :ti :n, :d :li n :7jn :1 r- ia wn drîír :-.l,:d* d :-.d:n cyf - iawn drig 1» :-.li :li :- :fe yn ti - :1j — :re yn ~ :t, nef, S| nef, :— :n.r gyd-a :— :s,.se i— :njn gyd-a :- :d.t, Cyng. I. Gwyllt. Duw li — :r a'r - :li n : Oen, se, : Duw 1, - :1, a'f - :f, S : Oen, ni : - *- ( n :n :n yn rhodd - i'r 86i :1| :sei t, :d :r yn rhodd - i'r n, :1, :t. clod, 1, clod, |s :s :s I yn rhodd - i'r í t. :d :t, r :n :f yn rhodd - i'r si :d :r clod, clod, 1 :1 :1 yn rhodd - i'r d :1, :r :n :n rhodd - i'r :d :t, ' î 1 clod clod :- :1 :- :1. 1,-:- n :s :fe Dduwam ei li :1, :li n :n :re Dduw am ei d :t, :t, ras Si ras :- :d a'i :- :1, :— :n a'i :- :li r :d | t, :t, fawr gar - iad li :— j 1, :se, l :~ '*« :-L fawr gar - lad r, :— | n, :n. ^ Yngyflymach. 1, :— n •— rhad. 1, :- d :- rhad. 1, :- Maent S, :— d :- Maent d :— s :f wed -i s, :si wed -ì S| :t, | n :r cyr - haedd | 8, :se, |d :n cyr - haedd |d :t, ■ ip eu - I'li - Hl *eu - If, n :— taith; se, :— jt, :- ! taith; ín, :— I- :- ,__ YchyâÀg yn arafach. :— ! s :— | s : [pen eu :— î s, :— | s, : :— |d :- |t, : ;pen eu :— ;n, :— | s, :• — / n :— taith, 8, :— 1- :- l~ :- • 1 :- |1 :- pen eu d :- |ti :- s :— taith, t, :- 1- :- - Ii : eu - |d : d :— taith, d :— 1- :- n :— | re :— pen eu r :- It, :- n :— taith, n :— 1- :- pen - |n : eu - Id : oyf. n.—Ehif. 15.