Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CER0DOE T TOMC SDL-FFA. Bd£i£JE. Allegretto. s :-.f :n Jl :- :t 0 da»y gwŷrdd - "las d :~.t.:d ]â>jf :r n :- .r :d | f :- :f O dany gwyrdd - las Y GWYRDDLAS BREN. Alaw gan Dr. Abs-. Trefnwyd gah Syr H. B. Bishof. , „ Cyfaddaswydileisiaucymy#gganl. Gwrar-, '- d'..:— >- bren, d :- :d |s .:- :- Pwy Id :- :d Pwy gar, pwy ii :— :n | s î— :d' bren, Pwy gar, , pwy d :— :d \n :— sn 1 :-.t:d' |s :f m roi :- .r :n pwys ei r :— :d r roi pwys ex :— :s 1 s ;:— :s r röi nwys ei s— :d ít, a- :d r :— ben? ti :- ben? s :— ben? si :— :—• J ! . :r Pl.fîS :s :t, | t;.d:r :ti rhoi d.r:n ei :n :s rhoi, Js.l:t :s rhoi s :— ei :di rhpi 1 : èi :si la - d :- rhoi wen :d ei !■ :- la ' - |n •- la - I n'j*d' wen fl wen d' la-wen 8 :— :— gan, r.d:t. rhoi, si :— gan, :r :t r.d:t, rhoi, ÜH! rhoi :s "Ei :r :t ei :sr n :s la - wen, n :— rhoi d' :d> la • wen d :- rhoi |d' :s .:- la- wen n :— :n la • wen n'j'îd' íd' T:d :1 la- wen Doh Bfr. "d:- :d gan, Yn Ts,:— : gan, *n:— : rhoi, «idt:— : gan, s__in nghyd :d a'r :s, ::d :ni f :- ad si .:— ti ,:- nghyd r, :— :- ln :- ar .:s, | si :— :t, a'r :r, Id ad ld, ar d, jman, S, :— aiau, ti ;— si.l<:ti rhoi, t..d:r :s A' :s> îti î*l n.f:s rhoi rhoi, d :— rhói 8i ';:<— rhoi, :s ei :s, :d ei :ni la - wen I Si/aii rhoi |d :d la - wen IfWd, rhoi s :— :s, gan, Yn r, :— : ti :— : gan; „: s, ':— : Igan, It, : nghyd — :r a'r :t, :r :Tn :si «vr.u.-EllÌf.l4.