Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OBRDDOE Y T02ÎIC SOL-FFA. ARGLWYDO, GHWiLJAIST AG ADNABUOSÈT Fl, Ps. cxxxix, i. Anthem. Edwábd Jones. Doh B£. ' , Cyng. Ibtjajt GW3TU.T. 1; :-.t, |d :r Ar - glwydd, n.,f:s .f |n cliwil iaist, r.,n:r.dl ti :r |d :t,.l, 1 d chwil - iaist ac ad-na-bu :d h -ost I ì'. •■- 1- :- fij : 1 : d :d.d|r :t, ac ad-na-bu - ost 1. :l,.l, |1, :s, V :- 1- : n :nji ! r :d ac ad-na-bu-ost s, :si.si ] s, :fei : 1 : : 1 : n :n.n 1 r :r ac ad-na-ba - ost 1, :Miif, :s, d, :- 1- : d :d.d |t, :d ac ad-na-bu - ost d :d.d { s, :1, .t, :- }- : fi; * :-• 1 ~ : t :- 1- : d :d 11, :t..t, chwil-iaist ac ad-na- n, :1, J1, :se,.sei d :n ln :n.n n :-.d fr :-.t, d^:r .0 | tî' :t, bu 1, :-.d 1 se. :-.ti ost 1, :— 1— :se, n :—,!-:- — :- ! f :n s, :— \— : chwil-iaist ac ad-na- 1, :1* | n* :n,.pii bu - ! - osfc d :-.l. Ki :-.seî|lwd:tf.li í r, :n, l,' :-• !~ :- fi. i ' : ! ' : : i ! : : ' l >'' 1,= :- |- :- • : | ■ : ' : 1 : : 1 : d :r | - :- d : :d.r ln :n.r d :d |t, :t, 1, :-.d 11, :-J fi. 1 1.' :- 1-- :- í Tì a acl-waen - ost 1, :l,.t, |d :t, £y eis - tedd - iad li :1, 1 n, :n. a'm cy -fod d :-.!,! r :-.t, «:' 1 : 1 :V ! : '•:' 1 ': ' J :: | I ' : :. r :: : í : :; |-_ • | - I : d :-.n!r :f | n :— | n,: :n, . » iad, diB - se, :— !nj :ni.r. lr.,t,:li.t, |d.,r:d.r n : :— Jr :n.r n V.d|trV.li 'aH d|.,ri:d|.t2|ls.,t3:la.ts d :— \ta :d,j. cyf. ii.—Ehif. 13-