Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEEDDOR Y TONIC SL-FFA. 89 DOWOH ATO EF. Geiriam gan Ieüajt Gwyllt. DohF. l.At l:d I:s 2.0'i ham Ies fodd :- .d .n :r .n u dowch i :t, .t, .s :f .f bu far-w'n .d :si .si der bob - .n :r .n yr oed-wcb - .d :t, .ti - .s :f .f ein iaid, er eich - .d :si .si n : - .r :n .f ffyrdd d : an-nuw-iol - .ti :d .r s : - .s :s .d' awr d : maeyn y - .d :d .d d :- fwyn, :d,ti,d Dowch at-o : 81,81,81 :n,r,n Dowch at-o - :d,d,d df' — :n,r,n Dowch at-o — :d,t)(tai — :d,d,d mwyn; Dowch at-o d :— :li,li,si cy'd? ef, 1, ffol d' nen, :n Dych - :d :— :s :d wel fewn f, - .n :f .s byn yn ei - .d :d .d - .s :f .n pethyn-o'n - .taj :1| ,si l°1; :- f :— ben; f. :- :d',t,l Dowch at-o :d,d,d :lts,f Dowch at-o :fi«fi,f. ef, f*f [dowch at-o :ti :ti,li,ti :— :s.,s,s dowch at-o :— :si,Si,Si r____:ti,li,ti dowch at-o — :si,Si,Si f :r,d,r Americanaidd. Cyng. I. Gwtllt. :n Pa :d :s Dru :d dowch at-o :S|,S|,S| - .n :f .1 wch at - o'n - .d :d .d - .s :1 .f y nef-oedd - .f, :f, .f ; — *TS« ef: , d ; — :— ef, ilfl :— ; — ef: 81 :— :— ef: :— :n ol, :— t» :s wen, : — :n :r,d,r dowch at-o :tuli,t| :f,f,f dowch at-o :s,,S|,Si O'ch t. Yn Si :n Fe'ch :d :s Ar :d d . :- ef. d :- n __ :— ef. d :- 3. Chwi, dlodion llymion llawr, Dowch ato ef; O dowch yn dyrfa fawr, Dowch at» ef; O gyf oeth Duw yn Dad, Yn Frawd, yn Brynwr rhad, Cewch helaeth lawn fwynhad; Dowch ato ef. 4. 0 wlad y newyn du, Dowch ato ef; Cewch yma Dad a'i dy, Dowch ato ef; O wleddoedd nef ol wlad, Ei gnawd a'i ddwyfol waed, Fe'ch portha byth yn rhad; Dowch ato ef. "ft. I.—RHIF. XII.