Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. GWIN A DWR. Geiriau gan y Pareh. Daniel Evaks. Doh Bjî. Maestose. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Bass. Un'awd. m, l li :-.riil li Bethwnaeth dy gal -« Mesdelssohn. Trefnwyd i leisiau cynaysg, gan 'Ieüan Gwyllt. : 1 : n : : í : * : 1 : 1, : Mcl d : :t, •on d :li |n :— morddi - rin? : i : li : jjCydgan.^ -.f|n -,1*H. : - us win. -.r|d : Unawd | :rii ^ Beth -.lifîí li :-.mi ! li rwyg-odd fron fab n |t, ,'th f erch ? p Cydgan. ^ fe :-.8e | ri 1, :-.lt | sei : Medd'-dod ereh. re :-.ti | ti :-.ts|n, ünawd. pî, :n..n. | fi Beìih. wnaeth dy wraig n, mor sal :fe, Ui duii: .fe,ŵi.fei| si ÌBeth wnaetli dy wraig fe, mor I* ísal Mjjli ei duil p Ci'DGAN. 1 :-.f|n I. :-.liHi IJvJ edd'-dod hyll. i£ :-.r|d :-.fil li UnaWd. Il, :-.fi|ni :— 'Medd'-dodhyU. PP \a : LNÍedd ln :- .1,1 se.; -dod hyll 411 pP U :- dil n. Cydgan. p-^ Allegro molto. Ha! wel t, :li dyni - a se han ! ila! B6i 11, :— es prudd! wel dym ti han sei p^ Ha! Id :- pf udd! 1 hÀ~ prudd! | d : t, wel dym-a C¥F. I.—RUIF. Xt.