,--':, CERDDOE Ÿ TONIC SOL-FFA. MARWOLAETH Y CRISTION. Oy fieithiwyd o Pope, m y GoLréYDD. Doh Afe 11 :1 |n Bur wreich - ion :d |d Bur lj :n | n wreich - ion :1. 11. :f |h f ar - r.d wol dy; :t,. li | soi l. fi wol * dy; Tl \fk :n . r ■ en :d. t, :n.f en :d.r odd lí odd ;-, s : :-. Dych - i n : *^_ :t, :sei :r :n( |d if l.s :f.n rb - aith, .n :r .d Gad, se( Gad, ni "»g. Habwood. Cyng. gan y Goí.ýgydD. :de :li :n :li :n :de :n dy :s, l s . f :n.r hir - aeth, | n. r :d. ti n :n Mawr yw d :d n :1 Mawr yw nr |n :-.n :-<d r-.n r.d :ti. li | n :n budd mar - wol - aeth; ti. li :li | li :se< î.n :r.d budd tnar sei.li :l|.d | n t, :* wol • aeth; :ní Paid, Paid, :s hoff :n fj^s nat |f .n '.Ufì ur :r.d :d íd :d hoff nat • ur it U.í gad, o'th :r gtír ti Iti fẁ «ad, oth gur OT». I.— BB». M. íft.r Im' :dLt îà Im' :*. :n lles :d 8 . ìl rl lles :1. 11 :s,f.n,r meir - io i 1 d :n,rd,ti |n :n . f meir - io i | l„t, :d . r fyw li fyw :t« :sei :r yd :ni ííí pur. fíi Id pur. )U