Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA: CYLCHGRAWN MISOL ®^J^ J^-y^? AT WASANAETH DOSBARTHIADAU. Y TONIC SOM^r ^- Pris Îg. Rhif. 14. CHWEFROR, 1870. T OYUNWYSIAD. TUDAL. Undeb Sol-Ffa Gogledd Cymru: — Cynadledd y Bala— Y Papyrau a ddarllenwyd yno ar— I. Undeb Soi-ffa Gogledd Cymru—ei Natur al Amoanion.................................. 5 II. Y Dosbarth ;—Ei Ffurfiad a'i Ddygiad ymlaen 9 III. Dylanwad y Tonic Sol-lfa ar y Canu Cynull- eidfaol .................................... 12 U'.ideb Cerddorol Dirwestwyr Ardudwy.................. 14 Bwrdd y Oolygydd .................................... 15 Congl yr Efrydydd Ieuane............................. 15 Amrywion ............................................ 15 Y Gerddoriaetli^- " Y Gwyrddlas Bren"....."....................... 9 AT EIlî GOHEBWYR. Byddwn däiólchgar os bydd i bob gohebiaeth i'r Cerdd- or Tonic Sol-ffa gael ei hanfon i ni, i fod mewn llaw •r neu cyn yr 20/ed o'r mis, i Rev. John Robebts, Fbon, Caknabvon. UNDEB SOL-FFA GOGLEDD CYMRU. Yr ydym heddyw yn cyhoeddi y papyrau a ddar- Uenwyd yn Nghynadledd yr Undeb uchod, yn y Bala, Rhag: 31ain, 1869. I.—UNDEB SOL-FFA GOGLEDD CYMRU— EI NATUR A'I AMCANION. GAN Y PARCH. J. ROBERTS (leuan Gwyìlt). Y maje Undeb yn golygu amrywiaeth ac unoliaeth. Y mae yn cymeryd amrywiaeth yn ganiataol, ond ar yr un pryd yn cynwys rhyw un «gwyddor ag sydd yn rhwymo y pethau amrywiol hyny yn un corph gyda golwg »r ddwyn od(Èamgvlch ryw amcanion neillduol. Y mae ein Hundeb ninau yn golrgu amrywiaeth. Y mae yma amrywiatth personaú; ac nis gallwn mewn un modd ymyraeth ì'w ddifodi. Y mae yma amrywiaeth cymeriadau ; ac ni chwenychem weled yr amrywiaeth hwn yn diflanu. Y mae yma amryw- iaeth golygiadau ; ac y mae hyny yn rhwym o fod yn mha le bynag y byddo bywyd a gweithgarwch medd- yliol. Ond y mae yma hefyd ryw un egwyddor fawr ag sydd yn ddigonol ei nerth a'i dylanwad i gysylltu y pethau amrywiol hyn oll, a'ugwneydyn un corph. Y mae Naturdrwyddiollynllawn o amnwiaeth, ac yn llawn hefyd o Undebau ; ac nid yw Natur ei hun ond enw ar gorph neu undeb ag sydd yn ddiderfyn yn amrywiaeth ei wrthddrychau. Y mae ein hiaith yn wir yn U\vythog o eiriau ag ydynt yn enwau ar undebau. Pa beth yw y mor, y m\ nydd, y graig, yr afon, corph, enaid, teulu, cymdeithas, gwlad, llywodraeth, ac felly yn y blaen, ond enwau ar un- debauaffurfiwydgan y Creawdwr er dwynynmlaen yr amcanion mawrion sydd ganddo mewn golwg. Wrth ffurfio yr Undeb hwn, gan hyny, nid ydym ond dilyn esiampl yr Anfeidrol. Yr ydym am i bawb ddeall mai nid Undeb o'r fath ag a fodola rhwng y caethfeistr a'r caethwas yr yd- ym am ei ffurfio. Nid undeb o'r fath ag sydd rhwng brenin a deiliaid, neu rhwng meistr a gwas sydd arnont ei eisiau ychwaith ; ond undeb oddiar ddew- isiad a rhydd ewyllys, ac wedi ei weithio yn dd* trwy galch brwd cariad. Oddiar ymchwiliad manwl a phrofiad raaith bell- r.ch, yr ydym wedi cael allan fod cyfundrefn y Tonic Sol-ffa yn llawer gweU, ar amryw ystyriaethau, tnag at ddysgu cerddoriaeth nag un gyfundrefn arall a gynygiwyd erioed i'n cenedl. Erbyn hyn, y mae llawer yn ein gwlad yn ei deall ac yn ei harferyd. Y mae Uawer yn ychwaneg wrthi yn ddiwyd yn ei dysgu. Y mae rhyw gymaint o lafur g\ da'r Sol-ffa yn mhob tref, ardal, a chwmwd. W rth weled y manteision sydd yn nglŷn ag undel>au yn gyffredinol, yr oedd yn naturiol i gyfeillion y symudiad hwn feddwl y gallasai Undeb o'r fath ag sydd wedi ei sef \ dlu fod o fantais werthfawr i'r gwaith. Tybir y gellir cyrhaeddyd yr amcanion mawrion sydd mewn golwg yn fwy •ffeithiol trwy ffurfio Undeb ; a gwa- hoddir pawb sydd yn barnu yr un modd i ddyfod yn aelodau o hono. Ni roddir gorfodaeth ar neb. Yr yd- ym yn taflu ýmaith gyda'r dirmyg eithaf y cyhudd-