lty\ ŵlì CERDDOB Y TONIC SOL-FFA. 67 AT EDÍ GOHEBWYB. Byddwn ddiolchgar os bydd i bob gohébiaeth i'r Ceedd- oe Tonic Sol-ffa gael ei hanfon ini,i fod mewn llaw ar neu cyn yr 20fed o'r mis, i Eev. John Eobeets, FeON, CaeNAEVON. Y Geeddobiaeth am y Mis hwn yw :— "LDDO EF;" Gan William Pughe, o Harlech. "AEDDEECHOG WLAD Y BBYNIAU;" Gan Aläw Ddu. "DIM HEDDWCH YMA;" Gan y Parch. E. Cynffig Davies, Caergybi. "Y MELINYDD;" Gan Zollnee. CYNNADLEDD bangor. Yn unol â'r hysbysiad a roed yn y Cebddoe am y mis blaenorol, ymgynnullodd nifer mawr o gyfeillion o wahanol barthau o'r Gogledd i Ddinas Bangor ddydd Sadwrn diweddaf (Medi 25). Cynnaliwyd y cyfarfod cyntaf am 10 o'r gloch. Yr oedd yn bresenol nifer fawr o Swydd Môn ac Arfon, un o Sir Dinbych, dau o Sir Fiìint. dau o Feirionydd, dau o Faldwyn, un o Liverpool, a Mr. Griffith, Ysgrifen- ydd y Tonic-Sol-Ja College, Llundain. Dewiswyd Mr. Ii. H. Pritchard, Bala, yn llywydd, a Mr. D. P. Williams, M. C, Dinbych, yn ysgrifen- ydd. Uarllenwyd Uythyrau oddiwrth y Parch. J. Eoberts (Ieuan Gwyllt), a Mr. Eleazer Eoberts, Liverpool. Gan y gweíwyd nad oedd modd cael yr ystadegau y cyfeiriwyd atynt yn y Cebddob diw- eddaf, penderfynwyd:— "Fod dymuniad ar i bob athraw anfon i'r ysgrifen- ydd (Mr. D. P. Williams, 40, High Street, Denbigh) nifer y dosbarthiadau sydd dan ei ofal, a'r nifer sydd yn mhob dosbarth, ynghyda pha nifer sydd yn meddu ,y gwahanol Certificates." Bu cryn lawer o ymddiddan ar sefyllfa bresennol y symudiad yn ngogledd Cymru, ŷ difFygion, y rhagoriaethau, y manteision, a'r anfanteision, sydd yngljm âg ef, Gwnaed amryw awgrymiadau gyda golwg ar hyrwyddo y «ymudiad, a chymerwyd rhan yn yr ymddiddan gan Meistri. E. Lewis, Caernarfon, O. Ellis, Llanberis, JohnThomas, B.A., Bangor, D. P. Williams, Dinbych, Miss Marsh, Carno, Mr. Eichard Davies (Mynyddog), ac amryw eraill. Gwnaeth Mr. E. Griffiths sylwadau da ar y symudiad yn Ngbymru fel yr ymddengys iddynt hwy yn Llun- dain, a gwnaeth sylwadau gyda golwg ar gario allan eu hamcanion hwy tuag at Gymru. Ffrwyth yr ymddiddan yn y cyfarfod y boreu ydoeddhyn:— Fod Undeb Tonic Sol-ffa i gael ei sefydlu yn Ngogledd Cymru, gyda'r amcan o roddi unoliaeth amcan i'r rhai sydd yn gweithio gyda'r achos, casglu ystadegau, cofrestru gweithrediadau, a threfnu a dwyn yn mlaen gylchwyliau cerddorol. Fod y gwahanol Siroedd i ffurfio dosbarthiadau cysylltiedig â'r undeb; a bod y personan canlynol i weithredu fel pwyllgorau, ac i ofalu am ac i arolygu yr achos, yn mhob Sir:— Mon.—Mri. J. Eoberts, Menai Bridge; W. Eoberts, Cefndu; W. Owen, Ehosbeirio; J. Jones, Marian- glas; L. Eoberts, Cemmaes; H. Owen, Pentraeth; a J. D, Jones, Cemmaes, yn gynullydd. Caernarfon.—Y Parch. J. Eoberts (Ieuan GwyUt) ; R. Eoberts, Carneddi; E. Lewis, Caernarfon; Mri. J. Thomas, B.A., Bangor; G. Owen, Trefriw; J. Eo- berts, Conwy; O Ellis (Eos Ceiri); a E. P. Griffiths, Llanberis; H Parry, üinorwic; J. Eoberts, Porth- madog; J. Jones, Tremadog; H. Thomas, Beddgelert; J. Eoberts, Nefyn; D. Jones, Fwllheli; D. Williams, Llanaelhaiarn; a J. Eichards (Isalaw) yn gynullydd. Dinbych a Fflint:—Y Parchn. E. Parry, Llanrwst; M. Jones, Fflint; E. Llugwy Owen, Acrfair; Meistri J.Price, Pandy; E. E. Williams, Euthin; E. E. Jones (Tanad) Trelogan; J. Jones, Gellifor; J. Griflîths, Ehosllanerchrugog; H. Davies, Garth; J. Owen, Ehyl; J. Thomas, Newmarket; Davies, Cefn a D. P. \Villiams, Dinbych, yn gynullydd. Meirion:—Y Parch. J. Jones, Ehvd y main; Meistri E. Ylltyr Williams, Dolgellaa • J. Eoberts, a H. Ll. Jones, Corris; J. Jones, Llwynyrodyn; — Jones, Talybont; H. Davies, Corwen; — Parry, Llanuwchllyn; a E. H. Pritchard, Bala, yn gyn- ullydd. MalH wyn:—Y Gymdeithas Tonic Sol-ffa. Y Parch. T. J. Wheldon, B.A., Drefnewydd, yn gynullydd. Cynnygiwyd gan Mr. T. M, Williams, Bangor, eiliwyd gan Mr. J. Thomas, B.A., Bangor, a chefn- ogwyd gan Mr. J. Owen, Ehyl:—" Fod diolchgarwch y Gynnadledd yn cael ei gyflwyno i Mri. Curwen a Griffiths am eu sylw a'u caredigrwydd at Gymru; a