Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

tw • ^ CEEDDOE Y TONIC SOL-FFA. 51 AT EDT GOHEBWTR. Tn gymaint a'n bod, oherwydd afiechyd trwm, wedi ein hanalluogi % aalu ymweliad yr haf hwn a'r Unol Dal- eithiau, byddwn- ddiólchgar os bydd i bob gohebiaeth i'r Cerddoe Tonic Sol-ffa gaél ei hanfon i ni, i fod mewn Uaw ar neu cyn yr 20fed o'r mis, i Rev. John RoBEBTS, FEON, CAENAEVON. BWEDD Y GOLYGYDD. J. R.—Os ydyw eich enw wedi ymddangos yn y Reporter fel ymgeisydd am fod yn arholydd, ac os na ddarfu i neb ddweyd dim yn eich erbyn yn y Repor- ter, yr ydych yn arholydd, ac y mae awduräod gen- ych i roddi Certìficates. Ar yr un pryd, os oes ar- nolydd arall yn gyfieus, dichon mai gwell fyddai i hwnw arholi rhai o'ch dosbarth chwi, ac i chwithau arholi rhai o'i ddosbarth yntau, fel na chaffo neb achos i dybied eich bod chwi yn pasio aelodau eich dosbarth eich hun yn rhy esmwyth. Nageli.—Da genym weled cymaint o ol llafur yn y Don a anfonasoch. <) ran gramadeg, y mae yn lled gywir. Yr hyn sydd genych tuag at ddod yn gyfansoddwr da, yw chwilio am feddyliau newyddion a'phrydferth. R. M—Cymeradwy;ond nisgallwnanogdosbarth- iadau y Sol-ffa i ganu llawer o farddouiaeth o'r natnr yma. D. J.—Cymeradwy; ymdrechwn ei rhoi yn y rhif- yn nesaf. J. J.—Ceir eglurhad cyfiawn ar y pwnc yn ein herthyglau ar " GyfansodHiant." yn Rhif. Medi a Hydref, 1864, o'r Cerddor Cymrejo. Yno dangosir beth yw Adran (Phrase), Dosran (àection), a Brawìd- eg (Sentence). Ceir y cwbl hyd ddiwedd y fl. 1868, am 17s. 6c. W. S—Y mae trefnusrwydd y copi a chywirdeb y cynghaneddiad yn ganmoladwy. Ewch yn mlaen ; chwiliwch iim í'eddyliau newydd ; rhoddwch gytnaint ag a alloch o felodedd i bob rhan ; ymarferwch a gweithiau y cerddorion goreu; a pheidiwch bod mewn llawer o l'rys am gyhoeddi eich gwuith. Teioarbes.—Mae yr alaw yn llithrig, ac wedi ei hysgrif'enu yn gywir ; ond ymdJengys i ni mai gwell fuasai ei hysgrifenu yn y Mesur pedwarcuriad. Mae y cynghaneddiad yn wallus iawn. Ymroddwch i íeistroli elfenau cyutaí' cynghanedd, PEDWAEEDD GYLCHWYL UNDEB CEEDDOEOL DIEWESTWYE EEYEI. Ctnaliodd yr Undeb hwn ei bedwaredd gylchwyt flynyddol eleni yn Nghastell Caernarfon, dydd Mer- cher, Gorph. 14eg. Mae yr Undeb yn cynwys 13 o gorau, sef Penmachno, Cefnywaen, Dinorwic, Rehob- oth, Y Wyddfa, Nant-Padarn, Gian-Padarn, Llanrug, Engedi CCaernarfon), Waenfawr, Rhostryfan, Tal- sarn, Porthmadoc, a band Llandinorwic; yr oll yn cynwys tua 550 o gerddorion. Llywydd yr Undeb yw y Parch. J. Roberts (Jeuan Gwyllt); yr Islywydd, Mr. W. Parry Jones, Bronwyddfa; yr Ysgrifenydd, Mr. Wm. Jones, Clwtybont; a'rTrysorydd, y Parch. Robert Lewis. Ar y dydd a nodwyd, a dydd Myfryd o'r fath hy- frydaf ydoedd, cynaliwyd tri o gyfarfodydd—am 10, 2, a 6. Llywydd y ddau gyntaf oedd John Lloyd Jones, Ysw., Nantlle; a llywydd y gyngherdd yn yr hwyr oedd Llewelyn Turner, Ysw., Maer Caernarfon. Ni oddef ein terfynau i ni fanylu ; ond rhoddwn yma restr o'r hyn a ganwyd yn ystod y dydd:— Am 10 o'r gloch. Ton Gynulleidfaol, Seion, gany Corauynghyd, dan arweiniad y Parch. B. Eoberts, Carneddi. [Gallem nodi yn y Ue hwn fod y canu undebol trwy y dydd dan arweiniad yr iui gwr.] O Dduw y duwiau (Calcott) .. .. Cor Waenfawr. Teilwng ydyw'r Oen (Spohr) .. .. „ Nant-Padarn. Can Debora a Barac (O. Alaw) .. .. „ Ehostryfan. Mor weddaidd a hardd (Handel).. .. Miss G. Grifflth. Ei sain aeth ar led (Handel) .. .. CorRehoboth. Can Moses (Handel) ....... » Dinorwic. Wele mor ddaionua (Dr. Whitefield) .. Band Llandinorwle Mawr a rhyfedd (Macfarren) .....Cor Portmadoc. Gorphenwyd (T. Jones).........Talsarn. Hen Wlad fy ngenedigaeth ......, PencerddAm- (O'i waith ei hun) erica. Yr hen Ywen Werdd (eto) .. .. Eto. Liverpool (Ieuan Gwyllt).......Y Corau ynghyd. Mawrhewch yr hwn (O. Alaw) .....Cor Cefnywaen. Hear my prayer (Mendelssohn)..... ., Penmachno. Ffo rhag y cwpan (J. Thomas)..... „ Glao-Padarn. Martyrs of the Arena ......» Engedi. Tyredddedwyddddydd......... >i Llanrug. Pa fodd y glanha (O. Alaw) .. .. „ YWyddfa. TeilwngywyrOen(Handel) .....Y Coran ynghyd. Amen ... (Eto) .. .. Eto. Eejoice greatly (Eto) ...... Miss Owen. Par i mi wybod dy ffyrdd (D. Harris).. Y Corau yngbyd.