Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

feéM CERDDOR Y TONIG SOL-FFA. 48 AT EDT GOHEBWYR. Yn gynuẃnt a'n bod, oherwydd afiechyd trwm, wedi ein hanalluogi i dalu ymweliad yr haf hwn a'r ünol Bal- eithiau, byddwn âdiolchgar os bydd i bob gohébiaeth i'r Ceeddoe Tonic Sol-ma gael ei hanfon ini,i fod mewn Uaw ar neu cyn yr 20fed o'r mis, i Eev. John EoBEETS, FfiON, CaBNABTON. ÇrWELLIAffT GWALL. Yn anffodus, digwyddoâd i ran o'r " Nos" gael ei ad- ael allan. Yr ydym yn ei anfon gyda'r rhifyn hwn; a bydd ein darllenwyr mor garedig a sylwi ei fod i ddy- fod i fewn rhwng Èhif. 4 a Ehif. 5. Y ff&rdd oreu i gadw y papnryn hwn yn sicr fyddai gwlyohn y gum sydd arno a'i osod wrth waelod y tudalen diweddaf o'r gerddoriaeth yn Ehif. 4. BWRDD Y GOLYGYDD. Stvw ar " Ap Dafydd."—Os nad oes ond nn copi o " Rhy wan wyf fi," o Gantata Owain Alaw, ym- íâdengys i mi fod " Ap Dafydd" wedi bod yn rhy ddiofal pan yn ysgrifenu ei adolygiad, pa fodd bynag yr oedd pan yn gwrando y gan yn cael ei chanu yn y Borth. Nid yw y naill ddull na'r llall a roddodd yn gywir, medd y copi sydd genyf fi. Dyma fel y maent:— :s | di :d' | d' :-n | f :f | f :-.n | r rr' &c. Bydded " Ap Dafydd " yn fwy sicr o'i farc y tro nes- af.—Arthur. [Dyna hynyna o gamsyniad wedi ei gywiro; a gwell yw gadael y mater yn y fan Ue mae.—Gol.] W. E. J.—Nid ydyw y Ddwyawd a nodwch yn eiddo i'r Cerddor. Musious.—Byddai 72 yn amser priodol i'r anthem " Par i mi wybod dy ffyrdd," Fn anad pob peth, gof- aler am deimlad wrth ei chanu. Clywsom hi yn ddi- weddar yn cael ei chanu mor gyflym, mor iach, a dideimlad fel na oedd ynom awydd am ei chlywed felly byth drachefn. Gofyna ein gohebydd yn mhellach:—"Beth all fod y rheswm dros yr hyn a elwir yn Acen ysgafn f Onid yw pob corfan yn acenu bob yn ail neu bob yn drydedd sill ? Ond yn y mesur pedwar curiad, rhodd- ir y brif acen ar y sill gyntaf, ac acen ysgafn ar y drydedd sill, pryd y gallem feddwl wrth ddarllen penill fod pob ail sill mor bwysig a'u gilydd ? A phaham y rhoddir yr un Don gan un gyda phedwar curiad yn y mesur, tra y rhoddir hi gan arall a dim ond dau guriad ? Ai pwnc o chwaeth yn unig yw hyn, ynte a oes rheol bendant ar y mater ? " At. Gyda golwg ar acenion, ein barn ni ydyw mai y dall mwyaf priodol yw dweyd aeen drom, acen gy- medrol, ac acen ysgafn; oblegyd, mewn gwirionedd, y mae rhyw fath o acen ar bob sill. Nid priodol, yn sicr, ydyw dweyd acen ysgafn, am yr acen sydd ar y trydydd curiad mewn mesur pedwar curiad. Byddai pob dyryswch yn cael ei ysgoi pe arferid y geiriau uchod fel hyn: — March-og Ies-u ynllwydd-ian-us |d :d |d :d I d :d | d :d 1 « I 1 s? -s t * ■ a u g § I I I sp s s g < Mewn mesur dau guriad, y mae un acen drom, ac un ysgafn. Mewn mesur tri ehuriad, y mae un drom a dwy ysgafn. O berthynas i'r rhan arall o'r gofyniad, ein barn ni yw mai "pwnc o chwaeth " yw trefniad y mesurau. Dywed rhai mai eu rheol yw " dilyn y glust." Ond rhaid i'r glust glywed rhywbeth cyn y gellir ei dilyn ; ac y mae y cwestiwn o hyd yn aros yn yr unman. Rhy ychydig o lawer o sylw a delir i acen yn nghaniadaeth Cymru, ac yn enwedig yn ein caniadaeth gynulleidfaol. Hyderwn y bydd i ddos- barthiadau y Sol-ffa effeithio diwygiad yn y peth hwn. TREFNIAD A DYSGYBLAETH CORAU. Daeth i'n Haw yn ddiweddar lyfryn bychan tlws o waith Mr. Joseph Proudman, arweinydd y Cor Sol- ffa o Lundain a aeth drosodd y llynedd i Paris, ac a enillodd wobr arbenig a chymeradwyaeth yr Ymer- awdwr. Y mae Hwyddiant y Cor yn brawf digonol fod Mr. Proudman yn gerddor ymarferol da; ac y mae y profiad a gafodd yn y gwaith yn gosod pwys ar bob peth a ddywedir ganddo ynghylch canu cor- awl. Mae y llyfr yn cynwys Darlithiau a Phapyrau ar wahanol bynciau cerddorol, y rhai sydd wedi eu hysgrifenu yn llithrig a dyddorol iawn. Dichon y