Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

jM^jç CEEDD Y TONIC SOL-EFA. 35 AT EDT GOEEBWYE. nfoner pób gohebiaeth i Gerddor y Tonic Sol-ffa erbyn ' 20fed o'r mis'ji Rev. J. Roberts, Vron, Oarnarvon. MEMBER'S CERTIFICATE. ab yn dda genym ddeall fod yr awydd yn cynyddu l Nghymru am gymeryd Certificates uwch na'r In- •mediate ; ond y mae yn aníFodus nad yw y cyfleus- rau tuag at hyny mor hwylus o lawer ag y buasai . ddymunol. Pa fodd bynag, nid oes yn bresenol d ymdrechu tori trwy yr anhawsderau, a cheisio eu mud mor fuan ag y gellir. Y Certificate nesat' at yr Intermediate yw y Members rtìficate. Y mae hono yn Dystysgrif o ddiwylliant rddorol cyífredinol, ac yn rhoddi hawl aelodaeth neb a'i henillo yn Ysgol y Tonic Sol-ffa, ac yn ar- angos cymhwysäer i fod yn Arweinydd i Gymdeith- au Cerddorol, ac mewn Eglwysi. Dyma y pethau sydd yn angenrheidiol tuag at enili tono:— . 1. Dygwch brawf o'ch bod wedi cymeryd yr Inter- ediate Certificate, ac os bydd yr Arholydd yn dewis, wch trwy yr arholiad angenrheidiol tuag at gael lono drachefn. 2. Cofio Tonau ac Amser.—a. Dangoswch ar y Hodulator, a SolfFeiwch o'ch cof ryw ran neu ranau ÿddo yn cynwys trawsgyweiriadau i'r ail a'r trydydd mudiad. b. Dygwch ddeuddeg o Salm-Donau, neu onau o hyd cyffelyb, yn cynwys trawsddodiad a mriadau rbanedig, ac ysgrifenwch yn gywir (o ran ain ac amser) alaw unrhyw un o honynt a ddewisir fan yr arholydd. [Ysgrifenwch y Doh hefyd yn yr en Nodiant. Os gwnewch hyn ynghyd a'r hyn a fynir rhwng crwmfachau yn Rhif 4a6, ychwanegi:- íO. N." (Old Notation^Han Nodiant) at eich Certi- hate."] 3. Amser.—Lleisiwch (heb lithreni) unrhyw un a ymerir trwy lot, o Rhif. 8 a 12 hyd 27, a 42 hyd 44, *r Difficult Rhÿthms from the Classics (Mydrau an- »wdd o'r Clasuron), yn gyntaf fel ymarferiad mewn ämser ar la, la, &c., ac wedi hyny fel ymarferiad ewn amser a sain. Rhaid i'r ymarferiad gael ei mu mor agos ag sydd bosibH'r amser nodedig. 4. ©u . Canu wrth olwg.—a. Tarewch C i ddynion, C« i ferched a bechgyn (heb seinfforch), heb wa- aniaethu oddiwrth raddeg y Tonic Sol-ffa (C'=512 ddirgryniadau mewn eiliad) dim mwy nag un radd. Solffeiwch ar yr olwg gyntaf, a Ueisiwch wedi hyny, nrhyw geyddoriaeth a ddewisir gan yr arholydd, yn ynwys trawsgyweiriad i'r ail a'r trydydd symudiad, ^nd nid oes angenrheidrwydd ei fod yn cynwys mwy o anhawsder mewn amser na haner curiadau. [Ych- wanegir y llythyrenau " O. N." ar eich Certificate os bydd i ehwi ganu ar yr olwg gyntaf yn yr hen nod- iant yr hyn a ofynir gan yr IniermèdiateÇertificate yn y nodiant newydd.] 5. Ymarferiadau i'r Glust meion Melodedd a Chy- nghanedd.—a. Ysgrifenwch mewn amser cywir, wrth ei chlywed yn cael ei chanu ar la, la, alaw Chant o bedair adran, yn cynwys o leiaf un diweddeb yn y Modd Lleiaf (neu drawsgyweiriad o un symudiaä), a haner curiadau, a'r adrodd-nod yn cael ei gyfrif yn ddau guriad. Gall yr arholydd ganu y Chant ar la ddwywaith, ond rhaididdo beidio dweyd y cyweirnod na pha beth yw y nod cyntaf. b. Ysgrifenwch yr un modd wrth eich clust mewn amser cywir Alaw neu Fas (a'r pedair rhan yn cael eu canu gyda'u gilydd) dernyn heb fod yn hwy na Chant sengl, ac na byddo yn cynwys rhaniadau mewn amser na chordiau ond y rhai a eglurir yn y Heporter, Cyf. viii., hyd Ymarfer- iad 211. Rhoddir y cyweirnod, a chenir yr ymarfer- iad ar la hyd deirgwaith, os bydd angen. Os na ellir cael pedwar i ganu, gellir defnyddio un neu ychwan- eg o offerynau. 6. Dosraniad Cynghanedd.—Dosranwch yn mhres- enoldeb yr arholydd Salm-Don (neu ddernyn arall o gyffelyb hyd) na fyddo yn cynwys dim mwy anhawdd nag a ddisgrifir yn y Reporter, Cyf. viii., hyd tudalen 177, ac na byddo ynddi ond cyn Ueied ag sydd yn bosibl o anghydseiniaid ar ranau o guriadau. [Dos- ranwch Don arall yn yr hen nodiant.] 7. Diwylliad y Llais.—a. Cenwch o'r Ymarferiad- au 77 hyd 88, yn y Reporter, Cyf. viii., yr un a ddew- iser trwy lot, gyda thonyddiaeth (Mang) clir, a heb ddim anadlder (breathiness). b. Cenwch mewn un- rhyw gyweirnod cyfaddas i'ch llais, felodedd Ymar 98, ddwywaith drosodd, gyda llais piano cywir, heb ostwng. c. Dangoswch a'ch llais y gwahaniaeth sydt rhwng rhestrau y fron a'r gwddf; a rhwng adsaÌB aneglur (sombre) a chlir, Cyf. viii., tudal. 113. 8. Ynganiad.—Cymerwch wrth lot un o'r Ymar l,hyd 14, tudal. 60 a 61, yn y Reporter, Cyf. viii, f chenwch hi yn hollol gywir o ran ynganiad (neu ddweyd y geiriau). 9. Mynegiant Cerddorol—Nodwch allan o'ch co; ddarn cyfaddas (nad ydyw wedi ei nodi allan fel y cyf ryw yn llyfrau Mr. Curwen) i egluro un o'r pethat canlynol a ddewiser trwy lot o'r Reporter, Cyf. viii Cynyddiad (Crescendoi), tudal. 50. Lleihad (Diminu cnrfo), tudal. 50. Ebych-don (Explostve tone) tudal 51. Adranau Cyflym, tudal. 52. Ailadrodd-Donai (Repeated tones), tudal. 53. Mynegiant diweddebo {Cadence expression) tudal. 55. Dal-donau (Holdint tones), tudal. 56. Ymadroddi, tudal. 63 a 65. De chreuadau arbenig (Marleed entrances), tudal. 65 l Anghydseiniaid, tudal. 65. Ton wahaniaethol gyntaf