Ì^yii Iŵ^ CEEDDOE Y TONIC SOL-FFA. 27 AT EIN GOHEBWYB. Am y chwe mis âyfodól, tra y bydäo y Golygydd ar rawéliad a'i gydgenedl yn America, anfoner pob Qo- ebiaeth i ofal y Öyhoeddwyr, erbyn y 18/ed o'r mis. Y GEBDDOBIAETH Y2ST Y BHHYff HWff. Y NOS. Canig gan J. Thomas, Blaenanerch. BWEDD Y GOLYGYDD. Ysgeifena " Ap Dafydd " fel hyn :— Mewn cyfarfod cystadleuol a gynaliwyd yn y Borth, ddydd Gwener y îroglith diweddaf, yr oedd pedair o ferched yn canu ' Fel un sy'n magu'r baban," o Gantata Tywysog Cy- mru, gan O. Alaw. Yr oedd dwy o honyat yn canu r nodau ar y geiriau, " Rby wan wyf fì, rhaid edrych ry, am un," &c, fel hyn:— s I d1 :d! | d1 :-.n I s :sA \ s :-.f | n &c, yr oedd y ddwy ereill yn eu canu fel hyn:— s I d1 :d" | d1 :-.n I f :f.l I f :-.n | r &c, fr hyn y carwn ei wybod ydyw, a oes dau gopi gwa- iiauol o'r alaw yma. Ar ol i'r pedair ganu, dywedodd 7 beirniad, fod y pedair wedi canu yn wych iawn— pob un yn gywir yn y nodau. Yr oeddwn yn medd- wl os oedd dau gopi gwahanol o'r alaw i'w cael, a bod y beirniad yn gwybod hyny, y gallai fod y feirn- ! daetb yn gywir. Os nad oes, yr wyf yn methu .reled pa fodd y gallai y pedair fod yn gywir. Yn y copi sydd genyf fi, y dull olaf a nodais yw yr un /wir; ond i un o'r ddwy a ganodd yn y dull blaenaf r darfu i'r beirniad ddyfarnu y wobr." [Nid ydym ai yn gwybod ond am un copi o*r alaw. Os oes mwy nag ttn, diau y caiff "Ap Dafydd " wybod gan rai o'n dar- ìenwyr. Neu ynte, dichon fod eglurhad arall i'w öddi ar y pwnc.—Gol.] Ap Robejrt.—Cyfundrefn arall eto. Y mae Ylltyr ri ar y maes o'ch blaen, ac wedi gweithio y drefn fua. Uawer o ddiwydrwydd a manylrwydd; ond nid iym yn gweled y gellir ei gwneyd i ragori ar y Sol- à. Y gwaith mawr sydd yn eisiau yw dysgu y gen- II i ddarllen cerddoriaeth; ac y mae y gyfundrefn cmo wedi profi ei hun yn un dra manteisiol i wneyd ny. AT DDAELLENWYE » CEEDDOE Y TONIC SOL-FFA." Pan welais hyspysiad gyntaf am y bwriad o gyhoeddi y misolyn bychan hwn, ac yn enwedig pan ddaeth y rhifyn cyntaf o hono i'm llaw teimlais awydd ys- grifenu pwt o lythyr i longyfarch y golygydd, y cy- hoeddwyr a'i ddarllenwyr ar ei ymddangosiad. Ond oherwydd amgylchiadau methais a chael cyfleusdra. Mae yn wir ddrwg genyf mai yr amgylchiad o afiech- yd annisgwyliadwy golygydd Uafurus a thalentog " Cerddor y Tonic Sol-ffa " sydd wedi fy ngorfodi i wneyd cyfleusdra. Oherwydd yr amgylchiad gofidus hwn danfonwyd y prawflen i mi gan y Cyhoeddwyr gydag hyspysiad fod tu dalen neu ddau o fater yn eis- iau, a dymuniad hefyd oddiwrth y Golygydd am i mi wneyd a allwn dros y cyhoeddiad ieuangc y mis hwn; ac o dan yr amgylchiadau hyn yr wyf yn cy- meryd y cyfleusdra i gyflawni fy mwriad blaenorol o ysgrifenu gair at ddarllenwyr Cerddor y Tonic Sol-ffa. Yn y lle cyntaf caniataer i mi lon-gyfarch y Gol- ygydd ar Cyhoeddwyr ar ymddangosiad y misolyn bychan hwn—cyhoeddiad arbenig y Sol-ffawyr Cym- reig. Afreidiol ydyw i mi ddyweyd fy mod i —fel un a gafodd y fraint o ddwyn sylw fy nhgydwladwyr gyntaf at fanteision y gyfundrefn, trwy gyfrwng yr argraffwasg, a thrwy foddion ereill—yn teimlo yn llawen fod y gyfundrefn wedi ymledu i'r fath raddau yn Nghymru fel ag i ofyn am gyhoeddiad misol i'w chynrychioli. Hyderwyf y bydd y golygydd doniol yr hwn sydd wedi gwneyd cymaint dros gerddoriaeth yn Nghymru—yn enwedig Cerddoriaeth gysegredig— yn cael ei adferu gan Ragluniaeth y Nefoedd yn fuan, a bod blynyddau lawer o'i flaen i wasanaethu Cymru gyda'r drefn newydd fel y mae eisoes wedi gwneyd gyda'r hen. Yr wyf yn hyderu hefyd y bydd Sol-ffawyr Cymru—athrawon dosbarthiadau yn neill- duol—^yn argymhell y cyhoeddiad nes gwneyd y cylchrediad yn filoedd lawer bob mis fel na byddo'r Golygydd na'r Cyhoeddwyr ar eu colled wrth ei gyhoeddi. Defnyddier y cyhoeddiad hefyd yn gy- frwng ymdrafodaeth—i adrodd helyntion y symudiad Sol-ffayddol yn Nghymru yn gyffredinol, ac fel y byddö y naill athraw yn symbylu y llall yn ei lafur gyda'r achos da hwn. Fel y dywedais eisoes yr wyf yn llawenhau yn fawr oherwydd lledaeniad y gyfun- drefn. Y mae yn allu mawr iawn o blaid crefydd a rhinwedd ond gwneyd defnydd priodol o hono, ac yr wyf yn hyderu y cenfydd athrawon crefydd yn bur fuan mai eu mantais hwy eu hunain fydd gwneyd defnydd o'r gallu hwn i hyrwyddo yr achos sydd mor agos at eu calon. Llawenychais yn fawr wrth gan-