Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CEB.DDOR Y TONIC SOL-FFA, 89 HENFFYCH DIR Y BRYTHCm Ymdeithgan Gorawl. Doh B. M. 144. Cydoan o Feibion. mf Allegro. Ienor 1. Tenor 2. Bas 1. Bas 2. Clod, d : — Clod, d : — : — m clod, : - ld |s, clod, ln, :- .,d hen :- .4 :- .,li hen :- .,1, d____:__ Wal d : - li Wal li _• : f ia! r : — : - Ui ia! : - Ifi Trefnwyd allan o Tanithäuser ( Waguer), gan Isalaw. Hen d_ S| tir , Si - .d | r__r :d_ti ffycli dir y — | t, :si ~~~\t :- .y Bryth ni Bryth d, Gym S| jfloedd ■i n, floedd d, |s, on ! I n, on ! ìdi - .d s__ :l__r yd - wyt r : — li :- f, :- W)'t f. '•- 1 : Gwlad ff : íd : f. : Gwlad fa : ti; S| fl tij sa : s. dy feib : 8i s : : m. n : :t feib d : - If cân = hd - |fi càn - II. : - 11, - |n :- .,r r : ac aw :- .,1, 1, : :- .,fi fi : ac aw :- .,r. r, : - .d ion n : - .d d : - .s. ion s, : - .n, Clyw n : — Clyw dewr S| dewr I 1 llt| : s \ wen, 1 f, en, 1 sa : _ 1 : — > : — |d uch :- .s« ei : — id :- .si 1 : — uch 1 n. :- ."i el :- .d, 1 : — Id j — \ : — ion, Id : — i : — |s, : — j ; — ion, |ni • —_ oyf. vi.—Rhif. 72.