Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 73 TLWS YW GWAWR Y MYRDD ROSYNAU. Geiriau gan Islwyn. Doh F. Cymedrol a hyfryd. [ n :— : n | n :— : n . Tlws yw gwawr y d :- :d |d :- :d DWYAWD. !f :— :n |n :— j inyrdd Rhos • vn r :- :d |d :- au, :d r_i.n Ar ti : d E. D. Williams. :f | n_a y fron :r |d :- :s yn :n s :- : f gwrid - o n :— : r |n :- sydd; íd :- :— s :— Chwe • n :f :s | s ry iech :n | n d' :n : 1 |s :fe :s t :- :1 |s Chwardd - ant n :d : d |rV yr :n r :— wel rydd :d |t, s :d' :t yw Rhos n :— :s 11 :- •yn - If .— :s au :n 1 f :~ Sob - lr :- :n |1 rwydd yn :d |d : n yd :d :— :s eu :- :d : s | s :— :n eu grudd - iau, : n | n :— :d n :1 : s | f :— :n Tlys - ach gan - waith d :— : n | r :— :d Ral. fe :n :fe | s :fe :f \ nef - ol wrid, > r :- :r | r :- :- j Tempo. ( I n :— :r |f :— :n Plant yn gwreidd- io (j d :- :t, |r :- :d Cres. s :— :f |1 :— :s j s :— :s |1 :— :1 | t :— :t Id' :— :t mewn rhinwedd - au, |Plant yngwreidd-io , uiewn rhinwedd n :— :r |f :— :n I n :— :r |f :— :n 1 s :— :f |1 :- :t ) i - au, \ :-:s ) d':- :s |ta:~ :1 \ 1 :- :d' |d' :-: Uwch pob storm i |wyw - o'u pryd, 1 :- :n |n :s :f f :- :1 |1 :- : — I d':— :n |s :— :n I rjn :r |d :— :— Uwch pob storm i | wyw- o'u pryd. n :— :d |n :— :d i d :— :t, |d :— :— Hardd yw'r wawr ar ben y bryniau, Yn ymlidio gwyll y nos, 'R haul yn saethu ei belydrau, Gan rhoi bywyd yn y Rhos: Harddach gwel'd morwynig Sobrwydd Yn ymlidio'r meddwol gawr, Duw o fangre ei sancteiddrwrdd, Yn rhoi gwên a nerth i laẅr. OYr. vi.—Rhif. 70.