Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 65 Y FFRWD A'R AFON. Geiriau gan Ieitan o Leyn. Doh Ez}. Dau guriad i'r Mesur. I n ais |d II ais II, Mi wel Mi wel :- : f ffrwd :- : d f :- : fech d :- : :- : 1 ffrwd :- : f, 1 :- : fech f, :- : ln an ld an ! d W. EvaXS, (Âlaio Afan.) Cres. : n O'r bryn : — : d t| — : •__ : s __ ; O'r bryn : — : d S| — : / |s :- : s fe :— : \ iyn | |r :- dod - : d all d :— : | It :- ' vn - : s dod 1 :— : all |"s, :- - : n í r :— : an, Iti I S an, |S| s | d' : — Gan chwer d n :— n s :- .s Gan 'chwer- thin d i d :- Gan chwer :t thin :r s | s :- .s a dawns - io thin wrth dawns dawns dawns - |n io - Id I s io Id io wrth wrth de le, deg I r deg — I Si n : — lawr; d :- lawr; d : Doh BJÎ. :«d (4an :df| Gan :fl, Gan :dfi Gan chwer 1, chwer chwer fl chwer :- .n : re | n - thin a dawns :- :- |ii thin :-.d :t, |d - thin a dawns :— : — | nj_ thin -.r :de - io,Gan - :s, - .t, :le, - io,Gan s, :s. 'chwer ! si : dawns t, : chwer si : dawns -.d - thin -.d - thin t, |d a dawns - .t, : 1, io wrth. - Is, io, r | n a dawns - Id, - : f i wrth - .d : d io wrth - : d, io wrth oyf. vi.—Rhif. 69.