Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 41 GOBEITHIA YN YR ARGLWYDD. DohG. í : n Go - ) :d 'etuoso Moderato. pi :- .pi | s : f beith - ia yn yr d :-.d| d : t, J ' s s :— .s | s : s Go - V :d beith - ia yn yr d :- .d 1 n : r Anthem. pi : r | d : 1 s : Ar- glwydd, a gwna dda, d : si | 11.t:: d d : s .d: r | n : f s : Ar- glwydd, a gwna dda, d : t, | 1, : f, pi, : t,.d D. Jenkiks, Trecastell. f i pi :— | : gwua dda, r d :- I a gwna dda, s,.l,: t, I d : * P : n Go- beith -.t,|d - ia yn n I — li I t, yr | Ar- glwydd, 1 se Go - beith d r ti .se| 1 ia yn .r I Pl -.t, |d Go - beith • ia yn f r :f |n yr Arglwydd, a 'd ; r :t, |d 1 | se :-.se | 1 Go - beith - ia yn 1. ti :r |- yr Arglwydd, gwna 1| yr Cres. d :- | : 1 t :-. dda, ' Go - beith - i ■i :- 1 : n :d'.t |1 : 1 se :— Ar - glwydd,a gwna rT :- \T : - a gwna dda, Pl : — dda, r-:- 1 : dda, T :- if :- a gwna : | se : — r :- dda, f" :-.r | t, :n gwna f :-. beith - ia yn yr Ar - yr Go t__^^se | n : — Ar - glwydd, r :-.t, I se, : d beith - ia I r, : — gwna yn yr P1 : — pi, : — dda, I : f ; n Go - beith I : r > p | se : s s dda, Go - jbeith -.r|t, : - f ^lwydd, - .P1 I S - ia yn -.d|t, .s I s ia yn " I? gwna Ar gwna - |t :- gwna -^t, | se, : — - glwydd, — I n :— dda, l^ :n Go f n : r |d :1 yr Arglwydd, a gwrna t, d : s, | s, :l,.t, s s : f | n :f yr Arglwydd, a gwna - T:- | :f dda, p Go - cyf. vi.—Rhif. 66.