Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 33 DWR GLAN SYDD OREU. Geiriau gan I. Gwyllt. Cyflwynedig i "Demlau y Plant." SoP. 1. SOP. 2. Cyf. Doh E;*t. Dwyawd. s : - .fe : s | d1 jl.Dwr glan a yf n : - .re : n | n :2.Yn - ot mi wel : n :d : si d :- gan : n wir d : - : - bren ar - .re : n au y -.ti : d lun o : n :d d :- W. F. Sherwis. : s - wig, : n bur - deb, - Id s : r :-.r | r : n : f Dwrglan a yf - ir gan ti : ti :-.t, | ti : d : r Car - af di'n an - wyl, fy Si : — r :r : r : r : s :-.f . ti :.ti :t. : t. : n :-.r fi :fi :f, :f, t. :t. :-.t. 1 :s :-.f |n : flod- au y maes; f : n :-.r | d : hoff ddi - od bêr s, : - :- | d n :-.re: n | 1 : s : n red - ant o'r ffyn - on, d :-.t, : d | f : n : d eig - ion y mor - oedd, Doh Bî2. xsi : :— | s :-.fe: s | d' : s : s jFfryd- iau gris - ial - aidd a :— n :-.re: n | n : n : n Yn y mân ffryd- iau, yn :n :d :s. : n : d : Si : n : d : si - d :- : -ld : - :- :n :d :s. Doh E£. : n : n :d : d : si : s, d : - : - Hy - fryd t,m : si n I s :- .f :n eu go - lwg a d I t, :-.t,:d Traeth- i dda - io - ni a : t,pi| : s, :s.di : n, : ;s,di rB, :— : — s| :— : — r : n : r I d pheraidd eu blas. Si : s, : f i I n, mawredd fy Ner. :t, :t, : s, : s, :fi :fi m t :- .1 : s | t Dwr glan sydd or ta.f :- .f : f | f : - .1 : s eu i'r - .f : f d' :n tlawd a'r n : d :f 11 cyf - oeth - :r If : s : — °g, : n : — Dwr - .n : n glan sydd - .d : d s r1 :- .d': t | r> Dwr glan sydd or d s :- .s : s | s - .d': t eu i'r - .s : s d' :s tlawd a'r d :d : s |d' cyf - oeth - : d |d : d1 :- :°f':- d1 Dwr 1, -.1:1 glan sydd - -1, : li cyf. vi.—Rhif. 65.