Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOE Y TONIC SOL-FFA. 25 TRALLODUS YW BYWYD Y MEDDWYN. Y Geiriau gan E. Y. Williams, Dolgellau. üoh C. Con Dolezza.^~- Rhan-gan. : pi |n : — : — | 1 l.Tra-'llod - us : d' |d :- :-|d : 1 1 :- :-|l l.Tra- llod - us : li li :- :-|l. - : t d1 : yw byw - : r n : - : 1 1 : yw byw - : li 1. : | t :-.d': r' yd : — | r :-.n : -1 n™ yd :-|l. :- W. Hughes, (Alaw Manod,) Ffestiniog. d' :- : — | t :- : 1 medd - wyu, Caiff n : — : — | se : — : 1 |r' :— : d' wyn 1 : — medd li :- Caiff pi : — : f n' : — : wae 1 : : se d' : - : t wae n : — : — au |n au I se — : n1 d' wrth \ ddi — : n I n — : t |1 wrth ddi — : se 1 - : -|r' :-.d': t ,1 : - :- |- lyu ei I chwant; :/-|f :-.r: r d : - 1 :— : se 1 lyn I r : — ei : n chwant ; 1. : - : n \ Pell J :d - |- :- :1 Pell -!-:-:!, - : - I 1 : - : t — I t :-.d: r' id' : — : — I t : - : 1 Ni - : f - : d' yd yw lwÿbr au cyf - iawn der, d : - : - |n :- : n 1 : - : — I se :— : se 11 : — -|s d' : - : - |d' :- : r' n' : — : — |r' :-.d': t 1 : — -Ir' yd vw o , lwybr au cyf - iawn der, 1, : - : - |d :- : ti 1, : — : — | n :— :n f : — : ~|f d^: - : t U :~ ia : t | s : — :-|l :-.s:fe od na'i n : — blant; - 1- chof mo'i bri s : — : — |fe :- : fe n : — : — | n :— : re n : — - 1- n' : --: r' |d> :- : t t : - : -|d' :-.t: 1 s : — - 1- chof ia mo'i bri od na'i blant; d : - :- |r :- : re n : — : - 1 li :- : t, n : — — 1 — Ni : f J — : — I — : — : n Er - : d - : 1 Er - : 1. cyf. vi.—Rhif. 64.