Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FPA. 17 Y GOEDWIG. Geiriau gan Ialydd. Doh G. Andante. : li Mae : m : d Mae : 1, - .li ssei.sej li ddurn-iadau'r goed - - .Pii :rii .rii | ri| - .d :r .r ! d ddurn-iadau'r goed - - .1, :t, .t, ! 1, 1, Wlg n, wig ll : ti Dan : n, : r Dan :K se. draed Pli - .d - .pii :1, .1, 1 sei : gau- af í du ; :fe,.fei pii : draed 1, - .d - .li :d .d ti : gau- af du ; :re,.rer n, T. Dayies, (Alawfryn). :f Daw : se, :t, Daw : Pii ll f I - .pi :n .r d : t, : t, li lar yn lle miw - sig Gan yr - .sei:l[.li li : se, .• n, \ n, - .r :n .f n : n : r d lar yn lle miw - sig Gan yr - ,ti :d .r n : n : se, 1, -.d :t, .t, lli ad-ein-iog lu - .ni :n, .se, 1| - .n :n .r d ad-ein-íog lu -.1, :sei.rii li Mae 1, dag t. n n Mae dag li I se. rau 1, rau ll ar t| ar se. d ! r : d y i blod - au li t, : li n n : n y I blod - au Ì, Isei : 1, :- .n :- .d n : hir - 1, : :- .1 :- .1, 1 : hir - d : - .r :d .r aeth am y - .se,:l, .1, - .n :n .f aeth am v - .t, :1, .fi dail, se, ti dail, n. n | 1 A'r I ad - si ! d A'r d, ad - 1 f, 1 :s .s v ar man a'r ; d :t, .ti r :r .r ar man a'r fi :si .81 aw 1, aw li Sy'n ll Sy'n 1, Rall. r :- .r :d .t, I 1, :— : — cwyn - fan bob yn i ail, 1, :- .1, :1, .se, l,.n,:fi .f, :f, .f. n. Sy'n cwynfan bob yn ail, f :- .f :n .r j d .d:r .r :r .r d cwyn - fan bobyn ail, r, :- .r, :n, .n, I 1, :— :1, 1, Sy'n cwyn :"i Ond :Ld T I f .f 2>Doh E. Allegro. :dn n .,n :n .n Ond wel-e'r tyn- er Wanwyn l>à d .,d :d .d r .r s .,s :s .s s .s wele'r tyn- er Wanwyn d .,d :d .d t, .t .n Yn .d Yu .d n .s^f: n .r dy- fod o-ddi d .n,r: d .t, s .s : s .s dy-fod o-ddi d .d : si .s. draw, di-awT, 1, fan - .S : sei.se. li :- . bob yn ail. :n, .n n, :- . bob yn ail. :t, .r d :- . : n, .ni li :- . 1 Cres. II - .n .,1 :1 heulwen yn f .,f :f heulwen yn .1 ei .d .f ei .d cyf. vi.—Rhif. 63.