Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 89 ANTHEM GENEDLAETHOL GYMRAEG. " Glan Meddwdod mwyn." Geiriau gan J. Ceiriog Hughes. Cyng. I. Gwyllt. m/I : d : d )ohD wis - chwi : f : - ho : r : aur ?rif d' go • fa - : t : ron ner : n : 1 s : y jbyd y byd d r : s : f ar ei ar y t, : r n : phen, don, d : — : d : n : f : s Hir | oes i Fren Hir oes i Fren — : d d : r : n : d : d wis - chwf s : - rio d : aur )rif go - fa - : s : ron ner : d : n r : y jbyd d i ti : s : s ar ei ar y si : ti s : phen, don, d : — : d' ; di : di : d' Hir I oes i Fren- Hir oes i Fren - : d d : d : d 1 : t hin - es hin - es d : r : d' yr yr : d r' hen hen :d' Yn Yn : n : t - ys - ýs : r ü.C. d1 :- Wen; hon. n : — : d' : n í n' : n' bydd- ed s : s : r' d' : d' : t Bren - hin - es yr : s n : n : n 1 : s hin - es hin - es f : r : s yr yr , n hen hen : s Yn Yn : s : s - >s • ys : s. s : — Wen; hon. d :- : d' : d d' : d' bydd- ed d' : d' : t Bren - : s d1 : 1 : se hin - es yr 1 : 1 : n d1 : d< ri n' ; — : r' d' : d' : t 1 : 1 : s f :f\l :s .f hen Yn - n : n ys Wen j ___ Yn : s fen - dith n : n i'r :n ddae • ar d : d dan : d fen - dith y li :li :t, 1 : hen 1 : d' : Yn - 1 : ys d' Wen d' • ~~" : t Yn : s d' : 1 fen - dith 1 : 1 : se i'r : n 1 : f ddae - ar f : f : n dan : d f : n : s fen- dith y r :r :si n : - - : d : t d' r" : d' : nen, Yn fen - dith i'r ddae ar dan fen • dith d : - - : d : r : n : s : - - : d' d' d' d' : s : s : nen, Yn fen - dith i'r ddae • ar dan fen - dith d : - - : d : r : s d' : - y I nen. r n s j s y l nen. si : d 2. Ar sedd ansigledig, o Fuddug, bydd fyw, Yn nghalon dy ddeiliaid, dan nodded dy üduw ; Mae calon wrth galon yn curo'n y gân,— Hir oes i'r Frenhines ddihalog a glan. 0 bydded Brenhines, &c. 3. Mae llanw cerddoriaeth yn dod fel y mor. Mae pawb yn y gydgan, mae pawb vn y côr; Mae codiad y dwylaw a churiad y traed, Ar fanllef yn d'wedyd—Hir, hir, y parhaed. 0 bydded Brenhines, &c. oyf. v.—Rhif. 60.