Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 49 Y GWANWYN MWYN. - :n \ Y Geiriau gan Bbonydd. mf. Doh B'X Allegretto Dolce. :si s : — : d | n • — : Fe aeth y gau - a :pii rii : — : s, | tan: — : :d d :- :n 1 s :- : i r r : — :n.r | d : ti : 1 ). Jeseiss, A.C., Trecastell. s, : ti : r | f : — : n f heib li s, : • I f :■ io, Mae - :— | — : f, :n, — : s .f | n : r : d cor - wynt we - di r, : — : s, 11, : — : si t, : r : f | r : - : t, Fe | aeth y gau - a :d, di : — : di | d, : — : c n : — : f.n | r : d : t, peid - io A si : — : — | si : — : s, d : - : r.d | f : - : f f Iheib ìi 'd, :- r:- rhu s, : — f :- rhu d, :- io, Mae' - :d. |d, :- :d, : 1, | t, : d : fe, o yn y : si | s, : 1, : r, : n | r : — : d o yn y : de, | n : — : r, r cor - wynt we - di si : — : si | si : — : si si : — : — | — : — : n, llwyn; Rhwng r, : — : ni | f, : — : peid - io A d : - : - | t, : 1, : s. llwyn; Rhwng s, ": — : — | — : — : di - : 1. I fe, : - - :fe, si :- :d |ti : dail y gwig : i : oedd gleis ion, : í : d, :- dail : 1 : - : de, | r, : - y gwig -:ls oedd t. :-^ gleis : 1 : : reti | n : ion, — : t, )d : — : n 11, Sis - pial : f i n, : Rhwngjîdail : r d : Rhwng dail — : si | d, : Rhwng dail u mae'r s, Ife, y gwig de | r y gwig la i n y gwig - : r aw - - :li - oedd - :d - oedd - :r, - oedd r : — :d el Si : — : na gleis |.*i :~ ili gleis ]s, :- :fe on, ln ion, |t| Sis- S, t, Sis- ial s, ial u mae'r ll It, n | s u mae'r ll Is, — : f e I f e aw- el - * li 1| — : d 'na aw-1 el - : 1, ld — I s on, - Is. - |r on, ~ Iti Sis- t, CYF. v.—Rhif. 55.