Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 33 FFO RHAG Y tíWPAN. Pedwar curiad i'r mesur. / Doh Bj_. Canig Ddirwestol. d :- :- d :- Ffo m:- s, :- Ffo d,:- _______ V "i" T "i" "i" V 'i" V :- :- |t, :-.d:r rhag y :- |r, :-.n,:f. :- Isi :- :s, rhag v :- |d, :- :d, cwp - an, rii:- :- |n. John Thomas, Llanwrtyd. 0 Miwsig y Miloedd, Rhif. 2. - :si |n dy dem - :n, |si y.cwp - :d |d dy dem - :di |d, :- :- |d, y cwp - an, S| dy d, - :- :- |r :-.n:f |n tio y mae, si :- :- |s, :- :s, |s. dem tio y mae, - ;- :- |ti :-.d:r |d tio y mae, d,:- :- |d, :- :d, |d, dem tio :- :- |- :- :s :- :- |- :- :s, r :- : werth s,:- : :- :- I- :- :n :- :- |- :- :d, t,:- : werth s,:- : - idejr :n |f :- u dy hawdd - |s( :- :s, |s, :- - Ilijt, :de|r :- u dy hawdd - |s, :- :s, Isi :- - \n :- :ti fyd am - Is, :- :s, - |r :-.de:r fyd am - |si :- :si '___ fid Ui fid, lli fid, If. fid li :- :- per n :- :- î":-":- d :r \n :- a gwae; - :1, |se,:- am o - :1, Iti :- am o - :fi h :- a gwae; Iti :- yg1 |se,:- ygi Iti :- :t, |d :• f el craig :t, |n, :• :n \n :• f el craig :se,|li :• 1- :- :- :- 1- : 11, :- :li 1 sei:- :- 1- : tìd Id fid :- :t, I gwae; t, :- ,gwae; :- 1- : |- ;— :— l — : — :- 1- : - |- :- :- - :- :- I- :- :n |n Fe gudd :sei|l, :t, |d Fe gudd :n, |1 - :- |r :d :t, ia y - :- |tj :li :se. |r :- :r ia y jse,: lf :ti r |n :r' :d dan y - Ili :- :li - |n :- :n dan y - |d :t, :1, t, :- :- |- :- :t, |f :- :- |r jî :r don, Ond sy - dyn y se,:- :- |- :- :se,|li :- :- |1, :- :1, n :- :- |- :- :n |r :- :- |r :- :f don, s Ond sy - dyn y n :- :- |- :- :n, |r :- :- |r :- :ti cyf. v.—Ehif. 53.