Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

CERDDOB. Y TONIC SOL-FFA. 89 CYN TORIAD GWAWR Y BOREU DDYDD. DohG. 1, | li : n | n : r . Cyn tor - iad gwawr y rii pii : li | se, : t, d |d : n | n : n l.Cyntor- iad gwawr y 1, |li : d | ti :se. Carol. d : ti | li : s, bor - eu ddydd, Bu - li : se, | li : n, n : r | d : d bor - eu ddydd, Bu - li : n, l fj : s. 1, : t, I d : r geil - iaid Beth-le'm fi : se, | 1, : li d : pi I n : li geil - iaid Beth-le'm fi : ni | li : fi Cyng. I. Gwyllt. 1, Gaa H| Gan li draw. sei t, draw ni - I- ■ j li : n | n : r { | fawr ddis- gleir - deb I li : 1, I t, : t, ) n : d | ti : n f j fa wr ddis- gleir - deb I d : li | sei : n. d : ti | li : s, gol - eu'r nef, A Mi: sei | 1| : n, r\ :n | n : d gol - eu'r nef, A 1, :t, |d :d, li :t, |d lân - wyd oll fi :se, j li d : n | n lan - wyd oll ff. :n, |1, gan t, fraw S| fraw Ond Ond 1, f : r \n ef eug - yl - d :t, |d 1. :s | s ef - eng - yl - f, :ti U ai'r ai'v s : 1 |n ang - el glan, d :d |d s :f | s ang - el glan, n :f !d d :lj saf • ai n : d saf - ai 1, :1. |t, ger 1, : n, | s, |r ger ls, :d eu :s!.fe, r : llaw: Si : :d eu :li ti : llaw: ■i : /Cydgan. |d :r Fe gaed I s, : s, |d :t, Fe gaed I ni : s. hedd s, hed.d - If vw - fil - Ir' yw - Iti : n : n yn : d : r Beth d_____: -.ti n : — Beth 1, :- |d le - 1, le - 1. : t, hem : l,.sei : n hem : n. d :- dlawd, 1. dlawd, li - I d .t, : 1, \ Bethle - hem J — I li.se, : 1, [ I n, .n : n í Bethle - hem 1 I 1, .t, : d / r : — d!awd, se, : — n : — dlawd, % :- Id Yn II- |n Yn Hl n : r= s : |s eb [d |n pres - eb d :- |d : 1 eich :d : n eich :d, n : r in li ìn n. : t, a'ch : se, : r a'ch : n. li : Brawd. 1« : d : Brawd. 1, : îyf. iv.—Rhif. 48.