Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

' •'i: -. .. -;_•■ r. CÈRDDOR Y TONIC SOL-FFA. 33 YR ARGLWYDD GORUCHAF. Ps. XLrn. Doh E£. Yn Fywiog. 1 :l.l|s :d> Arglwydd goruchaf d :d.d|d : rt 1 :l.l|d> :d'.s : s Yr d' Yr Ärglwydd goruch-af f :f.f|n :d ( j d : ti | d : d sydd ofn - ad - wy; si : si | si : s, r :f |n : n sydd ofn - ad - wy; s, :s8 |di :d| Cydg vn. d> :t |d> :d> sydd ofn - ad - wy ; r :r \n : n s : s ( s : s sydd ofn - ad - wy ; s : Si | d : d : f | n : n .n Yr Arglwyddgor :li Ui :l,.li : d | n : n .1) Yr Arglwyddgor : fi | dei :dei.dei Allan o Croft. Cyfaddaswyd gau I. Gwyllt. Doh B5. : s s : s .s | s d : d Yr Arglwydd goruch. - af : r n :nji | *g| : si :t d' :d>.d'|rfs :n Yr Arglwydd goruch - af : si d :d .d | t.pii : dt f :-.t, |ti :r -uch - af sydd ofn- li :li I li :se( r :f | n : n -uch- af sydd ofn - rj :ri 1 i*ii : ni d^tdi ad - wy; 1. :li I n : n | ad - wy; 1. : 1. I Doh Efe. .f,d:n.d f afirenin > f :n.n | r mawrywEr-fe : I :n.f ar y M :n.d ff '.n.n • Brenin mawr y w E • 1 :d>.d> |t :d'.d« mawr y w E - fe { :n.n | r ar y :n.f : ì .ds:t.s aBrenin s : - .s | n : ddae - ar oll, .ds:t.s|d> :t.t . aBreninmawrywE- r : n.f i n :-.n fe ar y ddae - ar d' :t |d' :- ddae- ar oll, s : -.s I d : - d' : t.t 11 mawr yw E-fe : r.n | f ywE -fe 1 : t.d' | r' fe ary ddae fe :- |s oll, yw .1,: d.l, | r a Brenin mawr ~ |t. t.d> ar y f.f ar y t : -t | d' : — ddae - ar oll, f : -.f | n : - ddae - ar oll, -.r' - ar s :— | .n : s.n oll, a Brenin : | .f.d:n.d E- r.r ywE- fe fe, :f.f|f :n ar y ddae - ar :d .d | ti : d.d y w E - fe ar y 1, :li ddae- ar oll, r : — m, d :ti ddae - ar .8 : t .8 aBrenin | .S : t .8 a Brenin |d : oU, |d' :t.t mawr y w E- d> : t.t | 1 :t.d mawr yw E-fe ar y .d:n.d|f :f.f a Brenin mawr yw E- s.slf ar y ddae ow. iv.—Rhif. 41. r> :-.r'|t ddae - ar oU, f : f .f I f fe ary ddae r :— |s ar oU, : I .Si : s.s ywE- :-.f • ar . ti.S, a Brenin S :s .8 | f : — fe ar y ddae n : | : oU, .s :t.s |d' :t.t a Brenin mawr y w E- d :t,.d|l| :t,.d mawr yw E-fe ar y /