CERDDOR Y TONIC SOL-FFA. 17 GWLAD Geiriau gan Ieüan Glan Geiriohydd. p Doh E£. Andante Moderato. M. 70. YR ADDEWID. Anthem. 'Rwy'n : d 'Rwy'n : d sef sef :-.n | n - yll ar :-.d | r :-.s I se : 1 - yll ar :- d 11, : n dym- : d dym- : li hest-log d : ti hest-log ll : S| jn lan Id Id lan Id R. Mills, WreKham. : r Yr : sei : r Yr :t Dim.................... d :r.n|r :n.f hen Ior - ddon - en 1, :-.d|d :-.d ddu, t, n :f.s|l :1 se hen Ior - ddon- en li :-.S' |fi :n,.ri ddu, n. . n Gan : d : 1 Gan : ll r : -.1 | s : d syll - u'n ddwys,mewn d : -.d 11, : d 1 : -.f | f : n syll - u'nddwys,mewn fi :-.fi|s, :1, n : -.n I n : n tyb - io gwel - af d : -t, I t, : d s : -.se | se : 1 tyb - io gwel - af d :-n |r : d Doh Afc. d's : -.r | f : s hong - ia syp ■ iau ds, :-.se,| 1, : t< 8r :-r |d : r hong • ia syp - iau "t, :— |1, : s, P" : -f I n : n* hir - aethclau, Ar r : -r I d : tai : -s 1 s hir t. - aeth clau, : -.t, | d Ar de eil : -.f | n - iw gwan : -.r | d O'i eil t, : -s | s - iw gwan : -.t, | d O'i n : r | d grawnwin pur s, : se, | 1 n : n | n grawnwin pur d, : t, | 1, r : sJ | s : fe fryn - iau'r Gan - aan t, : * | r : d s : td' | 1 :1 f ryn - iau'r Gan - aan r : -.r | r : r Cres. 1 :-.t|d' :r' glan - au byth - ol d :-.f|n :r f :-.f|s :1 glan - au byth - ol f :-.r|n : fe Doh E% Ral. t: - .n | n ml Ar ta,na sd> de,fe, s goed d' goed an- far .d |t, .s |f s • — fry. t, :- s : — fry. s, : — t : wyrdd, r • s : wyrdd, s : Si : n Tiwy'n : d : s 'Rwy'n : d : t Lle'r : r Lle'r \ : f I : r wol : t| an- far - wol • s, | s, : s, Lle'r hong - d :- fyrdd. d : - n : — fyrdd. d : — 2>Doh BJ2. AUegretto. Dau yn y mesur. :rs. s. ar :t,n. n. :*d ar :».d, d, — : — | — : n, : l'n, : : |d : dal : |d, : : s> dal hyf S, hyf d, — —:r : ■ ■ - I n, : :;id - . * rvd, : Id, : n ryd, îîè" f. t, lle Si — : — —: n f. t, ni : r ni gyp. rv.—Rhif. 39