Y CERDDOR SOL-FFA. ( /V 73 BRENHINES Y NOS. Y Farddoniaeth gan Gwilym Elian. doh F. Aìidantino lamentoso. n :si :n Yr :s, :n Yr :d n ;- .n :n ,n haul ar farwol S| !- ,S,: S| .S| n :- . n : d .d haul ar farwol d :- .d : tahtai :s, :r Ganig i S.A.T.B. .n|r :-.de :r .nlr we - ly, 'Rydd hûn i'w amrant :S|.1| t| :-.l©i:t,.d :n.fei s :-.s :s .s we - ly, 'Ryddl hûn i'w amrant 1, :t| :d j s, :-.s, :s,.s r :f : .f A'r :n.r :dUa A'r :s. f : wèn, t, :r liwyr d : s :t 1 : wèn, s, : — hwyr 1, : Wm. Teoai Hughes, Tre'garth. -.r%f :s .d sy'n trymllyd -d :d.d -.1 :1.1 sy'n trymllyd f..fj :f,.f, :r led - :d :1 led ■ fe, :fe : .r r : Ei :t. gwr- t, : :s s : Ei gwr- :s. s, : - ,n :f .fe| s lid du uweh|-ben: -.d :d.d Ir -.s:l .1 lid du uwch -.d:l,.r •ben: — :s Cysg :t, t, od tl :r Ir Cysg - | od -.n :l,.r j s, a'r swyn a'r tlys - . t, : 1|.s,; s, -.r :d.f a'r swyn a'r' tlys -.se,:li.le,| t. .t, A'r se, A'r d :- .n :s .d'lt rudd - iau anian Iwys, 1, :-.d :d.n r n :- .n :n .s ì s rudd - iau anian ! lwys, d :- .1, :n .d Ss - :1 Mae - :f — Mae pêr per -.se :1 .n delynau'r - ,n,r:d .d - .n 'i^ .n dolynau'r -.t, : 1..1, t :n llwyn - i t, :d n .r :d Hwyn - i se, :1, - .n |n :- .d :t,.l, Dan law dystawrwydd - ,n n :- .d :t,.l, - .n n :- .d :t,.l, Dan [ la-w dystawrwydd - ,n !n :- .d :t,.l| dwys, se, t, dwys, n, :n Mae :r :se Mae :n. per Sper fi -.d':t .1 delynau'r - ,d :r .d - . 1 : n .n In :1, ! llwyn - i ! Si.se,: 1| 'n :n delynau'r llwyn-i - .l,:se,.l„t,|d :d -.t, |d -.1, i'-d.t, 11, :- Dan i law dystawrwydd dwys. -.se, 1, - .n In Dan -.1, : li.se, 1, : — - .n :n .r !d : — law dystnwrwydd dwys. - .d :r\ .r\i 1, cyf. xii.—Rliif 142.