Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDDOR SOL-FFA. Hl^, : 85 YMDAITH GWYR MEIRIONYDD. (MARCH OF THE MEN OF MERIONETH). English and Welsh Words by J. W. Jones (Senor), Rhayader. doh F. M. 96. d :n.d|r :n.,r d :d~|t, :<M wel - e'r nef - oedd hold the rag - ing d :s ! s :s Welsh Air. Cyng. D. Wylor Owen, Llangurig. :s ,n :s .n 1 Ha~! 1 Be ■ :s .n :s .pi dId':t_1l|s d :d |d :d oll yn ddu, Gan storm a - far, Has n :f i s :1.ta d :d .n | s :s, |d :f :ö f :1 .f |n :s .n!n.,r :r d :d~id :d~|d^t,:t, nof-iawl gym - myl j uwch y sent the rnight ■ y i wind io l :f .11 s :n .s i s :s fi :f. Id :d is, :s ! r It, lli': war; I S ís.f :s .n d : n . d | r :n.,r d.d':t.l|s :n.,s 1 :f.,l|t :s.,t :d d :d |t, :d.,t, d :r.d|t, :d d :d |f :f Swn The :s twrf tar - an - clouds are gather s :s | s au ■ ed :s.,f glyw-af draw, A'r thicìc and blacJc, And n . s : s. f e| s : s ,,n mellt a fflach-iant light'ning flash - ing f :l.,f|r :t.,l :n.d n .r :d ,n| s :s, d.n:r | s, :d f, :f, ! s, :si :d |d :s, i's, bob llaw; their traclc: :n ! n :d id :n.,f I s :s .nl s :d'.,t :d j d :d ! d :<T~ Y | ton - au 'sbongciant The bill - oios swell and ;s.,f|n :n.s|d' :s :d ld :d In :n ^s :\_A_\& d :f.r|d :1 :d hyd yn nef, A'r cast thcir spray, And l.d':t.l|s :f f .n :r :f s .n :d'.t 11 .s :f ,njn.,r :r d : s ! n : r . d írwynt a gwyd ei death reigns near and \ far a n.s :n.f is .1 :t .d'll :1 d :d |t, oer groch lef; way; :ö : r . n i f : f e I s . f / :s .n d :n .d|r :n.,r d.d':t.l|s :n.,s 1 :f.,l|t :s .,t i :d~ d :d |t, :d.,t, d :d |d :d d : r | r . n :f < Crech - ì The [ ,S wen - a stur-dy n :n ang sail 1 s au ors :s y' mhob man, bold and brave, 1 :f |s All :s „n amgylch i'r see their tombs f :l.,f|s a - in :t.,l :n .d d :1, |s, :d f :f ìn :d f :r |s :s. d! :d |d n :s, | s, ger- long wan. rag • ing wave. s :n I n d :d íd 2 Ah ! wele'r bywyd-fad yn dod, A heria ŵg a dig y rhod ; A'i feibion giew a'i rhwyfaut ef, Drwy wŷn y dòn a liid y nef: Ha! dacw íiwy yn tynu o fin Farwolaeth, forwyi b>ib yr un; Er gwaethaf angau, dygant hwy Yn iaeh i'r ddiogel iàn heb glwy'. cyf. xii.—Rhif 141. 2 Behold the Life-boat on the wave, Advanees now the ship to save; The Life-boat men each with his oar, Defy the wind, the wave, the war : It skips the waves, and now is near The toiling ship and sons of fear; It rescues now and brings to land, The men; a joyful happy band.