Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y CERDDOR SOL-PFA. 33 FFYNON LOEW DAN Y CLOGWYN. y Geiriau o " Telyn y Gweithiwr." doh Gr. Tri curiad i'r mesur. mp Andante. :d :r 1. Ffyn I s - on - :si |n :- :f 2. Ffyn - on |d :- :d n :- :- li :- : loe d :- :- w, |d :- : s :- :- 1 n :- : loe ld :- • _ w, ld ;_ ; - |n :r :d dan y - | s, :f, :n, - |d :- :d dan y - |d, :- :d, f :- :- |n :- :- clog li :- clog d, :- wyn, |s. wyn, ld, Madoc Adams, Beulah. 1, :r :n \ d :- :- |d :- :- Gwen 11« |f |d, - u - :1, ;~ :n na :- :d, f :- mewn liî- bydd d, :- -II :- bodd - |t,:- r :- :- :- ! s :n :d in - og |d :- :d :- :- n :- :s :- ld,:- :- 'myw - yd Idi:- :n, n :- :- lun, :- :- |t, :d :r !n :- :-|s :- :- |n :r :d \ Eng - raifft; I s, :- :s, i wyt Si :- s :- :- |- :- :- |f :- :f n :- i Yn rhyw> ei |s,:l,:t,:d :- or :-|d :- |n lun :- ld tlws a'r :- |d :t,:d :- | s :- :s o'r tlys- :- id :r :n D.t. / Id'f':- :- |n' :- :- I r' :n' :r' tyn - er, A a ■ i,r :- :s I s :- fet :- :- |d' :- in - eb, k s :- :- I s :- |s :- :s :- \tjà{ :t Chwer - u I s :- :s !d':- :- |1 :- : da n :- wyd :- |fe:- : d':- :- |d':- : ar s :- : - i s : - : - |s :1 :t wrth - i 'i - s :- :f - |t :d':r' es-mwyth - I s : - : s r1 :- :- |d':- : hun ;— f : - :- | n : - : t :- :- |d':- : li'; d :-:- |- :-: f.G. - |- n :r : n \ Gem ar - J - |f d__t, :d f - |d's :- :s ( 0 nad ] - i- d :- :d ' f :- :- |n :- : ian liw r :- :- |d :- : s :- :- | s :- : all wn t, :- :- |d :- : - If :n :f |s :- :d'|t :- :- í d' mewn is - el ír :d :r - | s :- :s was - gar - I s, :- :s. gem s. :- edd, - I r n :- s :- :- |f an, i S, Yn |d |n_ I Bi t îd'lr1:- :- |1 add-i urn - o - :d d :- :- |t ^r :n |f :- :- |f dan 'j ddj^r - ys :- :s, is, :- :- I s. :- :- |gjf :n bron un- :- |d :- :d : - | n : r : d am- gylch- - :- ! s, :- :s. cyf. xii.—Rliif 137.